EST | ENG

FacebookLinkedIn

Üldkoosolek 2018

Suur tänu kõigile, kes leidsid võimaluse 08.05.2018 kokku kutsutud EKÜ üldkoosolekust isiklikult või volitatud isiku kaudu osa võtta! Eesti Kvaliteediühingu ridadesse kuulub tänaseks peaaegu 300 individuaal- ja kollektiivliiget. Iga hääl oli arvel, aitäh teile!

Kahjuks selgus vahetult üldkoosoleku alguses hääli ja volitusi kokku lugedes, et esmakordselt EKÜ ajaloos ei saanud me otsustusvõimeks vajalikku häälte arvu kokku. EKÜ põhikiri https://www.eaq.ee/sisu/pohikiri-kinnitatud-17042012 sätestab:

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest.

Kohalolijad otsustasid siiski lähtuda väljakuulutatud päevakorrast ja kuulata ära nii 2017.a aruande kui 2018.a plaanid ning tegid samas juhatusele ettepaneku selgitada välja, kas liikmetel on võimalus viia päevakorral olnud teemade osas läbi hilisem elektrooniline hääletus. Selline hääletusviis võimaldanuks langetada otsuseid uut üldkoosolekut kokku kutsumata.

Konsulteerisime juristidega elektroonilise hääletuse asjus. Läbiv soovitus on järgida kehtivat põhikirja, mis kahjuks ei näe praegu ette elektroonilise hääletamise võimalust. EKÜ põhikirja punkt 5.6 ütleb järgmist:

[...] Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

Lähtudes EKÜ kehtivast põhikirjast kutsub EKÜ juhatus kokku Eesti Kvaliteediühingu korduva üldkoosoleku, mis toimub 30.mail kell 11.00 – 13.00 EEK Mainori ruumides. Päevakord on sama, mis 08.mail (vt allpool).

Registreerimine

30.mail toimuval teistkordsel üldkoosolekul osalemiseks registreerige ennast palun järgneval vormil: https://docs.google....

PÄEVAKORD

10:45 – 11:15 saabumine, registreerumine

11:15 – 11:30 Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

11:30 – 12:00 Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2017. aastal ja 2017. aasta majandusaruanne

12:00 – 12:05 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2017.a. tegevusele ja 2017.a. majandusaruande kinnitamine

12:05 – 12:20 Kohvipaus

12:20 – 12:35 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine

12.35 – 12.40 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine.

12.40 – 13:00 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)

13:00 – 13.10 Koosoleku lõpetamine

 

 

                                                        

Q ☛ Facebook Ⅰ Twitter Ⅰ Linkedin