/, Muu, Uudised/Avaliku sektori CAF 2020 ühine hindamismudel eesti keeles

Avaliku sektori CAF 2020 ühine hindamismudel eesti keeles

EKÜ-l on hea meel teatada, et Rahandusministeeriumi (RaM) eestvedamisel on valminud avaliku sektori kvaliteedijuhtimise mudeli Common Assessment Framework (CAF) 2020. aasta versiooni  eestikeelne tõlge. Kõik huvilised saavad CAF 2020 ühise hindamismudeli ja selle eestikeelse tõlkega täpsemalt tutvuda vastaval RaM lehel.

Seoses tõlke avaldamisega on EKÜ-l rõõm jagada RaM eestvedamisel koostatud värsket ülevaadet CAF mudeli rakendamisest Eestis. Kvaliteedijuhtimine avalikus sektoris: CAF mudeli rakendamine lehe vahendusel saate infot mudeli olemusest ja fenomenist, ajaloost Eestis ja näiteid rakendamisest Riigi Tugiteenuste Keskuses, Lennuametis ja Eesti Teadusagentuuris.

European Public Administration Network (EUPAN) poolt välja töötatud Common Assessment Framework (CAF) on lihtne ja tasuta kättesaadav mudel organisatsioonilise täiuslikkuse hindamiseks. Rahandusministeeriumi (RaM) eestvedamisel viiakse avaliku sektori asutustes läbi CAF ühise hindamismudeli alusel nii sise- kui ka välishindamisi. Täiendavat infot hindamiste ja CAF mudeli kohta saad RaMist.

EKÜ soovib kõigile meeldivat tutvumist ja tulemuslikku rakendamist Eesti avalikus sektoris!

2020-05-20T13:20:18+02:00