/Ahto Tihkan
Ahto Tihkan2019-04-27T17:40:19+02:00

Project Description

Eesti Kvaliteediühingu organiseerimise algatus­grupi liige (1990), ühingu asutajaliige, juhatuse liige alates esimesest juhatusest kuni tänaseni. Ühingu juhatuse aseesimees 1991–1998, edasi täitevsekretär kuni büroojuhi koha loomiseni. Ülemaailmse Helsingi kvaliteedikongressi Balti päeva (1993. a) ja kvaliteedikonverentside (kuni 1998. aastani) üks peaorganisaatoreid. Ühingu auliige aastast 2001. Ühingu 10. aastapäeva kogumiku koostaja. ISO Klubi eestseisuse liige tema asutamisest kuni tänaseni. Osalenud Eesti

rahvusliku kvaliteediprogrammi väljatöötamisel aastal 1996. Alates aastast 2001 kuni tänaseni AS Metrosert sertifitseerimisnõukogu esimees. Aastatel 1994–1998. avaldati ajakirjades Tehnika ja Tootmine ning Ärielu ligi 20 tema poolt kirjutatud kvaliteedialast artiklit. Autasustatud EKÜ aukir­jaga 1997. a kvaliteedialaste artiklite eest Eesti ajakirjanduses.

Sündis 12. novembril 1932. a. Tallinnas. Pärast Gustav Adolfi Gümnaasiumi (Tallinna I Keskkool) lõpetamist 1951. aastal astus Tallinna Polüteh­nilise Instituudi laevaehitusteaduskonda, mille lõpetas 1957. aastal in­sener-laevaehitajana.

1957–1976. a töötas Balti Laevaremonditehases meistrina, tehnoloogilise büroo juhatajana ja tsehhijuhatajana.

1976–1990. a. töötas ETKVL Tootmiskoondises Kooperaator tootmisdirek­torina kuni 1983. aastani, edasi kuni 1990. a kvaliteedidirektorina. Alates 1990. a kuni pensionile jäämiseni 1995. aastal töötas ta ETK tööstusosa­konna puidu- ja metallitööstuse osakonna juhatajana.

Töötamisel kvaliteedidirektorina juurutas ettevõttes kvaliteedijuhtimise süsteemi. Esinenud mitmetes ETK süsteemi ettevõtetes kvaliteediteema-liste loengutel ja õppustel.

Osalenud paljudel Tallinnas läbiviidud kvaliteediõppustel. Võtnud osa kõigist Eestis läbiviidud kvaliteedikonverentsidest.