Tunnustused

Tunnustused2019-12-13T12:01:18+02:00

Walter Masingu auhind

Professor Walter Masingu auks loodud Walter Masingu auhinnaga tunnustatakse ja tõstetakse esile tähelepanuväärseid töid kvaliteedijuhtimise valdkonnas.  Auhinda annab Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga välja iga kahe aasta järel. Järgmise auhinnakonkursi tähtaeg on 13. jaanuar 2020.

Walter Masing oli Eesti Kvaliteediühingu auliige ja toetaja, samuti Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ asutajaliige ja esimene president ning Saksa Kvaliteediühingu DGQ asutajaliige ja kauaaegne esimees. Tema teenete tunnustamiseks on auhind nimetatud „Walter Masingu auhinnaks”. Saksamaal antakse Walter Masingu auhinda välja alates 1982. aastast.

Walter Masingu auhinna eesmärgiks on ajendada Eesti Kvaliteediühingu liikmeid ja kõiki kvaliteedihuvilisi kvaliteedialaseid mõtteid ja ideid vahetama ning omandatud teadmisi laiemale üldsusele kättesaadavaks tegema. Selle auhinnaga tõstetakse esile isikuid, kelle uued ideed ja saavutused kvaliteedi alal on kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi tagamise seisukohast olulise tähtsusega.

Esitatud töid hinnatakse järgmiste põhikriteeriumite järgi:

  • töö originaalsus
  • töö tähtsus praktikas või teaduslikus uurimistöös kasutamiseks
  • teemakäsitlus
  • esitus ja vormistus.

Konkursile on oodatud üht konkreetset kvaliteedi üldteemat käsitlevad tööd, mille aluseks on kas

  • iseseisev teaduslik uurimis uurimis- ja arendustöö, näiteks teaduslik artikkel, diplomitöö, bakalaureusetöö, magistritöö või doktoritöö; või
    • uute töötamisviiside, meetodite või kvaliteedialase praktilise lahenduse käsitlemine.
    Töö ise ei tohi ületada 30 masinakirjalehekülge.
TÄPSEM INFO KONKURSI KOHTA

Kristel Annus

WALTER MASINGU AUHIND 2017

Eneken Titov

WALTER MASINGU AUHIND 2015

Kaia Lõun

WALTER MASINGU AUHIND 2013

Tiit Hindreus

WALTER MASINGU AUHIND 2010

Krista Tarum

WALTER MASINGU AUHIND 2006

Kvaliteedi NÄGU

Eesti Kvaliteediühing annab igal aastal ühele märkimisväärse edulooga kvaliteedivaldkonna edendajale tunnustuse Kvaliteedi NÄGU. Tunnustuse saajad on julged ja entusiastlikud kvaliteediedendusse panustajad, kes teadmiste, hoiakute, eeskuju ja sihikindla tegevusega on muutnud oma organisatsiooni paremaks. Sageli on just need inimesed aidanud kaasa laiemalt kogu Eesti kvaliteediteadmuse arendamisele.

TÄPSEM INFO KONKURSI KOHTA

Marko Urbala

KVALITEEDI NÄGU 2018

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Haiglaapteegis toimiva integreeritud kvaliteedisüsteemi loomise ja töötajate kaasamise eest, mistõttu on PERH Haiglaapteek saanud Eestis esimese valdkondliku ISO 9001 sertifikaadi.

Tiit Hindreus

KVALITEEDI NÄGU 2017

Tunnustuse Kvaliteedi Nägu 2017 pälvis Tiit Hindreus, Bureau Veritas Eesti OÜ juhataja Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi kutsete kutsekomisjoni töö pühendunud eestvedamise ning Eesti Kvaliteediühingu töö ja tegevuste tähelepanuväärse toetamise eest.

Raili Mengel

KVALITEEDI NÄGU 2016

Tunnustuse Kvaliteedi Nägu 2016 pälvis Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht pikaajalise panuse eest kvaliteedijuhtimise edendamisel Eesti turismisektoris, Eesti Maaturismi ettevõtete kvaliteediteadlikkuse tõstmisel, sektori kvaliteedimärgiste EHE ja Rukkilill järjekindla arendamise ning rahvusvahelise arendustöö eest maaturismi kvaliteedi tõstmisel 2016. aastal

Jari Kukkonen

KVALITEEDI NÄGU 2015

Jaanika TÕNNISSON

KVALITEEDI NÄGU 2014

Valvo Paat

KVALITEEDI NÄGU 2013

Siret Kegel

KVALITEEDI NÄGU 2012

Jaana Roht

KVALITEEDI NÄGU 2011

Tõnu Hein

KVALITEEDI NÄGU 2010

Aleksandra Kiršbaum

KVALITEEDI NÄGU 2009

Kadi Kreis

KVALITEEDI NÄGU 2008

Ly Siilak

KVALITEEDI NÄGU 2007

Irene Väli

KVALITEEDI NÄGU 2006

Tiia Tammaru

KVALITEEDI NÄGU 2005

Viive Tobro

KVALITEEDI NÄGU 2004

Kvaliteedi TEGU

Kvaliteedi TEGU on tunnustus ettevõttele või organisatsioonile, kus on aasta jooksul tehtud kvaliteedivaldkonnas tõsist tulemuslikku tööd, mille tulemusel on rakendatud märkimisväärseid parendusi/uuendusi. Eesti Kvaliteediühing annab iga-aastast tunnustust Kvaliteedi TEGU välja alates aastast 2004.

TÄPSEM INFO KONKURSI KOHTA

Glamox AS

KVALITEEDI TEGU 2018

Tunnustuse Kvaliteedi Tegu 2018 pälvis Glamox AS Keila Harju KEKi Tööstuslinnaku ettevõtete ühise kvaliteedijuhtimise arendamise ümarlaua algatamise ja koordineerimise eest.

DHL Estonia AS

KVALITEEDI TEGU 2017

Tunnustuse Kvaliteedi Tegu 2017 pälvis DHL Estonia AS ISO 50001 standardi implementeerimise ning eduka sertifitseerimisprotsessi eest

Haigekassa

KVALITEEDI TEGU 2016

Ei antud välja

KVALITEEDI TEGU 2015

Hansab AS

KVALITEEDI TEGU 2014

Tallinna Lennujaam

KVALITEEDI TEGU 2013

Tiigrihüppe Sihtasutus

KVALITEEDI TEGU 2012

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

KVALITEEDI TEGU 2011

Maksu- ja Tolliamet

KVALITEEDI TEGU 2010

Microlink Eesti AS

KVALITEEDI TEGU 2009

Pärnu Kutsehariduskeskus

KVALITEEDI TEGU 2008

Tallinna Reaalkool

KVALITEEDI TEGU 2007

TNT Eesti AS

KVALITEEDI TEGU 2006

Elcoteq Tallinn AS

KVALITEEDI TEGU 2005

Ragn-Sells AS

KVALITEEDI TEGU 2004

Kvaliteediinnovatsiooni auhind

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada ning suurendada Eestis loodavate innovaatiliste lahenduste arvu, tõsta nende taset ja hoida Eesti innovatsiooni väärtustava riigina.

TÄPSEM INFO KONKURSI KOHTA

Tallinna 21. Kool

HARIDUSVALDKONNA INNOVATSIOON 2018

Keha4 OÜ

POTENTSIAALNE INNOVATSIOON 2018

Eesti Haigekassa

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA INNOVATSIOON 2017

AS Hansab

INNOVATSIOON VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETES 2017

YFU Eesti

HARIDUSVALDKONNA INNOVATSIOON 2016

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus

AVALIKU SEKTORI INNOVATSIOON 2015

Cybernetica AS

MIKROETTEVÕTTE INNOVATSIOON 2014

Flydog Solutions OÜ

POTENTSIAALNE INNOVATSIOON 2014

GreenBead OÜ

POTENTSIAALNE INNOVATSIOON 2013

Icosagen OÜ

INNOVATSIOON VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETES 2013

Molcode Ltd

ETTEVÕTETE INNOVATSIOON 2012

Sisekaitseakadeemia

AVALIKU SEKTORI INNOVATSIOON 2012

Wihtla OÜ

ETTEVÕTETE INNOVATSIOON 2011

Maksu- ja Tolliamet

AVALIKU SEKTORI INNOVATSIOON 2011

Haigekassa

AVALIKU SEKTORI INNOVATSIOON 2011

Feanor OÜ

MIKROETTEVÕTETE INNOVATSIOON 2010

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

INNOVATSIOON VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETES 2010

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus

INNOVATSIOON VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETES 2010, ERITUNNUSTUS

Eesti Pärl

Eesti Kvaliteediühing pakub juhtimiskvaliteedi taseme hindamise teenust, mille tulemusena saab organisatsioon (või selle allüksus) endale tagasisideraporti. Raportis esitatud lõppskoori summa on aluseks tunnustusskeemi vastava taseme määramisele.

Hästi, eeskujulikult või suurepäraselt juhitud organisatsioon saab tunnustuse Eesti Pärl (sh õigus kasutada Eesti Pärl logo), mis antakse organisatsioonile üle iga-aastasel Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedikonverentsil. Tunnustuse kehtivusaeg on kaks aastat.

TÄPSEM INFO

Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind (EJKA)

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada ning suurendada Eestis loodavate innovaatiliste lahenduste arvu, tõsta nende taset ja hoida Eesti innovatsiooni väärtustava riigina.

TÄPSEM INFO KONKURSI KOHTA

Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi auhind

Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi konkursi eesmärk on tõsta riigi ja kohalike omavalitsuse asutuste toimimise taset ning teadlikkust juhtimiskvaliteedi peamistest põhimõtetest. Konkurss toimus esmakordselt ja viimati aastal 2011, kus eesvedajateks olid Rahandusministeerium, EAS ja Eesti Kvaliteediühing. Nüüd on plaanis konkurss taaselustada.

LOE LÄHEMALT

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDILISTIGA