Esileht2019-09-09T16:06:04+03:00

Ühendame arengule suunatud
organisatsioone ja inimesi

Uudised ja teated

Eesti Kvaliteediühingu juhtimisel töötatakse välja sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahendit

E, 30.09.2019
1. jaanuaril 2018 jõustus Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muudatus, mis sätestab sotsiaalteenuse osutaja kohustuse lähtuda sotsiaalteenuse osutamisel üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest: isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus, vajaduspõhine lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste…

Innovatsioonikonkursile esimesed taotlused laekunud

E, 09.09.2019
Rahvusvahelise kvaliteediinnovatsiooni konkursi Eesti vooru on esimesed taotlused juba laekunud. Ootame jätkuvalt põnevaid tooteid/teenuseid ja ideid - viimased võib vabalt osalema saata kategoorias "potentsiaalne innovatsioon". Ole Sa mikro- või suurettevõte,…

Registreerumine kvaliteedijuhi pädevuskoolitusele on avatud!

T, 03.09.2019
Talinna Tehnikaülikooli kodulehel on avatud registreerumine kvaliteedijuhi pädevuskoolitusele Kui vajad süsteemset ülevaadet edukast kvaliteedijuhtimise ja pädeva juhtimiskvaliteedi arendamisest kaasaegses majanduskeskkonnas, teadmisi sobiva kvaliteedistrateegia valikuks ja juurutamiseks oma organisatsioonis. oskusi asjatundlikult…

Kvaliteedijuhi pädevuskoolituse 2019/2020 toimumisajad ja tingimused teada, registreerumine TalTechi ÕISis avatakse peagi.

K, 14.08.2019
Värskelt said kinnitatud algava hooaja Kvalityeedijuhi pädevuskoolituse moodulite toimumise kuupäevad ning tingimused. REGISTREERUMINE AVATAKSE PEAGI Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika  ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga. Pädevuskoolitus alustab 02.oktoobril…

Oleme suverežiimil! EKÜ büroojuht puhkab 8. juuli - 4. august

L, 06.07.2019
Anname teada, et 8. juuli - 4. august oleme suvelainel ja vastame meilidele esimesel võimalusel. Kõik suvised kvaliteedihuvilised on oodatud suveseminarile 9.-10. august Saaremaal.    

Septembris stardib taas rahvusvahelisele heale tavale ja standardile tuginev Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm

R, 05.07.2019
Eesti Kvaliteediühing kutsub ettevõtteid osalema 25. septembril alustavas Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogrammis. Oodatud on nii tootmis- kui teenusettevõtted. Lean Six Sigma (LSS) annab ettevõttele võimaluse vähendada raiskamist ning…
Vaata kõiki uudiseid

Rahvusvahelised sündmused

EFQM FORUM

EFQM Forum on rahvusvaheline kvaliteedialane tippsündmus, millest võtavad osa kvaliteedieksperdid üle maailma.

VAATA LÄHEMALT

EOQ KONGRESS

Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni (EOQ) tegemistest ja võrgustikust on võimalik ka Eesti kvaliteedihuvilistel osa saada.

VAATA LÄHEMALT

ASQ KONVERENTS

Ameerika Kvaliteediorganisatsiooni (ASQ) poolt korraldataval kvaliteedi maailmakonverentsil on võimalik osaleda ka Eesti kvaliteedihuvilistel.

VAATA LÄHEMALT

Kvaliteedijuhi kutse standard

Kvaliteedispetsialistile ning kvaliteedijuhile on välja töötatud vastavad kutsestandardid.

Kutse andmise aluseks on Kutsekoja poolt kinnitatud kutsestandard. Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard kirjeldab peamisi kutse tasemele vastavaid ja nõutud kompetentse.

Kutsestandardiga soovib Eesti Kvaliteediühing kaasa aidata olemasolevate õppekavade kaasajastamisele ja arendamisele, uute õppekavade ning erinevatele sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide väljatöötamisele. Usume, et kutsestandard aitab korrastada kvaliteedi-kutseala ning annab hoovad organisatsioonidele kvaliteedivaldkonna töötajate oskuste määratlemisel ja arendamisel.

TUTVU LÄHEMALT

Viimati antud tunnustused

Anname välja tunnustusi parimatele tänutäheks eduka kvaliteedialase töö eest.

DHL Estonia AS

KVALITEEDI TEGU 2017

Tiit Hindreus

KVALITEEDI NÄGU 2017

Kristel Annus

WALTER MASINGU AUHIND 2017

AS Hansab

INNOVATSIOON VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETES 2017

Eesti Haigekassa

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA INNOVATSIOON 2017

YFU Eesti

HARIDUSVALDKONNA INNOVATSIOON 2016
VAATA KÕIKI TUNNUSTUSI

Kes me oleme ja millega tegeleme?

Oleme kvaliteedi väärtustamist aktiivselt toetanud juba üle paarikümne aasta.

EESTI KVALITEEDIÜHING

Eesti Kvaliteediühing on asutatud 1991. aastal. Alates 1993. aastast oleme Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni (EOQ) täisliige. Alates 2005. aastast on Eesti Kvaliteediühing EFQMi rahvuslik partnerorganisatsioon (NPO).

Eesti Kvaliteediühing ühendab:

  • Organisatsioone – edasipüüdlikke ja maailma muutvaid

  • Kvaliteedihuvilisi – paljudest erinevatest valdkondadest

  • Eksperte – rikkaliku kogemustepagasiga

Eesti Kvaliteediühing on avatud kõikidele kvaliteediteemade huvilistele.

Liitu meiega

TEGEVUSVALDKONNAD

Kvaliteedi- ja juhtimisalase info koondamine ja vahendamine (artiklid, seminaride ja konverentside materjalid, kursuse ja diplomitööd).

Juhtimisteabe ja oskuse teadlikkuse tõstmine läbi erinevate programmide, koolituste ja seminaride nii era- kui avalikus sektoris (nt Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind, Edasipürgiv Organisatsioon, Turismiettevõtete Kvaliteediprogramm, Kõrgkoolide Kvaliteediprojekt, Pädevate Klubi, konverents, suvepäevad, talveseminarid);

VAATA SÜNDMUSI

Rahvusvaheliste juhtimismetoodikate ja kogemuste tutvustamine ja esindamine Eestis.

Kvaliteedialaste seminaride ja koolituste korraldamine ning vahendamine (nt Kvaliteedijuhi Pädevuskoolitus, Kvaliteediarendaja Arenguprogramm);

VAATA SÜNDMUSI

Kvaliteedijuhi kutsestandardi välja töötamine ja kutseeksamite läbiviimine, Kutsekoja aktsepti alusel.

VAATA LÄHEMALT

Rahvusvaheliste juhtimissüsteemide standardite järgi väljastatud sertifikaatide ja akrediteeringute koondamine kesksesse andmebaasi ning selle andmebaasi haldamine.

VAATA LÄHEMALT

Meie peamised koostööpartnerid

Asjad millega tegeleme saavad võimalikuks tänu headele partneritele.

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDILISTIGA