Professor Walter Masing

//Professor Walter Masing
Professor Walter Masing2019-04-27T16:14:49+02:00

Professor Walter Masing oli füüsik, kvaliteedispetsialist, Eesti Kvaliteediühingu auliige ja Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni ning Saksa Kvaliteediühingu asutajaliige.

Professor Walter Masing (22.06.1915 – 29.03.2004) on EKÜ auliikmete hulgas erilisel kohal. Teda võib lugeda Eesti Kvaliteediühingu asutamise algatajaks, samuti turumajanduse ja kvaliteediliikumise esmatutvustajaks Eestis. Professor Masing kinkis verivärskele ühingule noil aastail vägagi raskesti kättesaadavat erialast väärtkirjandust, millest ajapikku kujunes välja kvaliteedialase kirjanduse sektsioon Tartu Keskraamatukogus. Walter Masing on toetanud ühingu tegevust nii materiaalselt kui praktiliselt, 1988. aastast oli Walter Masing sagedane külalislektor Eestis.

Walter Masing sündis 22. juunil 1915. aastal baltisaksa vanemate lapsena Peterburis.

Pärast Tartusse kolimist õppis ta Tartus Saksa Humanitaargümnaasiumis, tegi läbi sõjaväeteenistuse ja sõjakooli Eestis. 1934. aastal alustas Walter Masing füüsikaõpinguid Tartu Ülikoolis. 1935. aastast jätkas ta õpinguid Saksamaal – algul Rostockis, hiljem Leipzigis, kus 1940. aastal kaitses füüsikadoktori kraadi.

Mõni aasta pärast sõja lõppu rajas Walter Masing koos sõbraga Saksamaal firma Dr. Masing & Co, mis valmistab elektroonikaseadmeid. Ta oli esimene (1954) lektor Saksamaa ülikoolide ajaloos, kes pidas loenguid kvaliteedijuhtimisest (täpsemalt Berliini Tehnikaülikoolis ja Stuttgardi ülikoolis).

Walter Masing asutas koos mõttekaaslastega 1952. aastal Saksa Kvaliteediühingu Deutsche Gesellschaft für Qualität ja oli 20 aastat selle esimees ja hiljem auesimees. 1965. aastal võttis ta vastu õppejõukoha Berliini Tehnikaülikoolis, kus sai 1970. aastal eriaine professoriks ning jätkas õpetamist kuni 1977. aastani.

Walter Masing oli 1956–1959 Kvaliteedi Kontrolli Euroopa organisatsiooni (EOQC) asutajapresidendiks. EOQC kannab praegu Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni (The European Organization for Quality, EOQ) nime. 1979–1981 juhatas ta presidendina Rahvusvahelist Kvaliteedi Akadeemiat (International Academy for Quality, IAQ). Ta oli ka aastatel 1970–1997 saksakeelse tuntud kvaliteedijuhtimise erialaajakirja Qualität und Zuverlässigkeit (QZ) väljaandja.

Walter Masing on kirjutanud palju kvaliteedijuhtimise ja inseneeria artikleid, 1980. aastal ilmus tema raamat „Kvaliteedi kaitse käsiraamat”. See üle 1000-leheküljeline raamat on ilmunud neljas väljaandes pealkirja all „Kvaliteedijuhtimise käsiraamat”.

Walter Masingut on esimese eurooplasena autasustatud Ameerika Kvaliteedikontrolli (ASQC) Edwardi medaliga, samuti 1985. aastal Saksa Esimese Klassi Teenete Ristiga, 1995. a Sankt Galleni majandusteaduste doktori akadeemilise kraadiga, 2002. aastal Georg Bareli medaliga.

Loe pikemalt Walter Masingust Wikipedias (saksa keeles): https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Masing

Vaata intervjuud Walter Masinguga siit (saksa keeles):

Walter Masingu auhind

Professor Walter Masingu teenete tunnustamiseks annab Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga (Deutsche Gesellschaft für Qualität, DGQ) iga kahe aasta järel välja Walter Masingu auhinna. Meil väljaantav auhind tugineb sarnastele põhimõtetele nagu Saksamaal 1982. aastal asutatud ja alates 1986.aastast DGQ poolt väljaantav Walter Masing Preis.

Walter Masingu auhinna eesmärgiks on ajendada Eesti Kvaliteediühingu liikmeid ja kõiki kvaliteedihuvilisi kvaliteedialaseid mõtteid ja ideid vahetama ning omandatud teadmisi laiemale üldsusele kättesaadavaks tegema. Selle auhinnaga tõstetakse esile isikuid, kelle uued ideed ja saavutused kvaliteedi alal on kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi tagamise seisukohast olulise tähtsusega.

Esitatud töid hinnatakse järgmiste põhikriteeriumite järgi:

  • töö originaalsus
  • töö tähtsus praktikas või teaduslikus uurimistöös kasutamiseks
  • teemakäsitlus
  • esitus ja vormistus.
Auhinna kriteeriumid ja võitjad