/Aigar Saliste
Aigar Saliste2019-04-27T17:43:07+02:00

Project Description

10.05.1932 – 20.01.2012

Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja (ained: kvaliteedijuhtimine, rahvusvaheline juhtimine jt). Ühingu liige alates 1992. aastast, auliige aastast 2002.

Sündinud 10. mail 1932. Lõpetanud Eesti Põl­lumajandusülikooli 1957. a. metsanduse insene­rina. Tartu Ülikooli 1977. a. psühholoogina.

1957–1965 töötas erinevatel töökohtadel met­sanduses ja maaparanduses. 1967–1993 Võru Tööstustehnikumi direktor. 1993–1999 Võru Tööstustehnikumi õpetaja. Alates 1999. a Võru Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.

Töötades direktorina oli initsiaatoriks, et Võru Tööstustehnikum võeti esimese õppeasutusena 1992. a ühingu kollektiivliikmeks. Tema initsiatiivil hakati ühena esimestest kutsehariduskoolist Eestis 1994. a õpetama kvaliteedijuhtimise kursust.

20. jaanuaril 2012. aastal lahkus Aigar Saliste meie hulgast jäädavalt.