/Andres Kiitam
Andres Kiitam2019-04-27T17:53:59+02:00

Project Description

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Inseneriteaduskonna emeriitprofessor, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur.

Sündinud 2. jaanuaril 1952. a. Erialalt süsteemi-insener (lõpetas 1974. aastal TTÜ automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal cum laude; tehnikateaduste kandidaat aastast 1981). TTÜ-s töötanud alates 1973. aastast, sellest esimesed paarkümmend aastat tootmisprotsesside auto-matiseerimise teaduslaboris, põhiliselt teadurina ja labori juhatajana.

Külalisteadurina töötanud kuues ülikoolis viiel Euroopa maal, loenguid pidanud neljas keeles. Mitmekümne teaduspublikatsiooni autor. Toime­tuskolleegiumi liige ajakirjas Business Process Re-Engineering & Man­agement Journal (UK). Olnud Eesti Teadlaste Liidu volikogu ja juhatuse liige.

Vaata lähemalt tema teadustöödest :https://www.etis.ee/CV/Andres_Kiitam/est

Eesti Kvaliteediühingu asutajaliige, juhatuse liige esimesest juhatusest kuni 2004. aastani, auliige aastast 2005, on koordineerinud mitme Eesti rahvusliku kvaliteediprogrammi väljatöötamisega tegelenud projektrühma tööd, on tõlkinud eesti keelde ca 20 kvaliteedijuhtimissüsteemide rah­vusvahelist standardit. Eesti kvaliteediauhinna pilootprojekti (2001. a) juhtassessor, juhtimiskvaliteedi auhinna konkursi žürii esimees alates 2002. aastast.