/Henno Viil
Henno Viil2019-05-15T00:11:55+02:00

Project Description

Väsimatu kvaliteedikonsultant Henno Viil on üks EKÜ asutamise idee algatajatest ja EKÜ asutajaliige. Olnud juhatuse liige (1993–1994) ning siiani aktiivne kvaliteediüritustel osaleja. Osalenud mitme Eesti kvaliteedikonverentsi ettevalmistamisel. Ühingu auliige 1998. aastast. Autasustatud EKÜ aukirjaga parimate kvaliteedialaste artiklite eest Eesti ajakirjanduses aastatel 1995 ja 1997.

Tunnustatud EKÜ Elutöö auhinnaga 2014.a

Sündinud 3. märtsil 1929. a Rakvere linnas. Pärast algkooli lõpetamist õppis Tartu Tööstus-koolis, mille lõpetas 1945. a. Edasi õppis Tartu Elektromehaanika Tehnikumis auto erialal, mille lõpetas 1949. a. 1947. aastast sai sama tehnikumi käsitöö õpetajaks, hiljem autolaboratooriumi laborandiks.

1950. a mobiliseeriti Eesti Rahvusdiviisi, kus määrati autokooli autoteooria õppejõuks. Edasi jätkas teenistust diviisi autoremondi ettevalmistus- ja remonditsehhi juhatajana, hiljem Tallinnas garaažiülemana kuni 1960. aastani, mil demobiliseerus.

Järgnes töö 1961. aastast Tallinna Mõõduriistade tehases, kus töötas 16,5 aastat järgmistel töökohtadel: mehaaniliste mõõteriistade laboratooriumi juhatajana, tehnilise kontrolli osakonna juhatajana ja tootmisosakonna juhatajana. Moskva Töö Teadusliku Organiseerimise kaugeõppe instituudis õppimise ajal moodustati tehases Töö Teadusliku Organiseerimise osakond (TTO), mille juhatajaks ta määrati. Lõpetas Tallinnas võrkplaneerimise kursused, peale seda on ta oma kõikide tööde planeerimisel kasutanud võrkplaneerimise meetodi.

1977. aastal siirdus ta tööle tootmiskoondisesse „Salvo” TKO juhatajaks, millest hiljem sai direktori asetäitja kvaliteedi alal. „Salvos” töötas ta 12,5 aastat kuni pensionile minekuni 1989. aastal.

Oma tööaastatel on ta osa võtnud kõikidest kvaliteedisüsteemi evolutsioo­niga seotud astmetest, juurutanud kolmel korral kaasaegsemaid kvaliteedi-süsteeme, organiseerinud kvaliteediringe ja JOT tootmist brigaadides. Praktilise töö käigus kujundas välja isikliku kvaliteedisüsteemi QS-KP, mis baseerub inimese kvaliteedile. Organiseeris oma koostatud QS-KP süsteemi väljaandmise ja ametliku kaubamärgi omistamise süsteemile.

Alates 1984. aastast tegutses põhitöö kõrvalt mittekoosseisulise õppejõuna kvaliteedi alal Eesti Majandusjuhtide Instituudis, kus töötas 15 aastat kuni instituudi likvideerimiseni.

Alates pensionile minekust 1989. aastal on töötanud lepingu alusel lekto­rina ja kvaliteedikonsultandina mitmetes ettevõtetes. On olnud kvaliteedi-süsteemi juurutamise ajal konsultandiks järgmistes ettevõtetes: AS El­coteq, AB Medical Group Eesti OÜ, AS Merko Ehitus, Retent, Even, Küte ja Ehitus, AS Talter, EMHI, Connecto, Estoplast, EMHI, Artec ja mitmetes teistes ettevõtetes. 2000. aastal aitas välja töötada Eesti koolidele määra­tud Malcolm Baldrige kvaliteedikriteeriumite alusel kvaliteedisüsteemi.

Näiteid Henno Viili QS-KP süsteemi materjalidest on osaliselt nähtavad allpool ning saadavad järgneval lingil.