EST | ENG

FacebookLinkedIn

Jüri Riives, IMECC (Eesti)

Arengute ja vajaduste tee jätkusuutlikkuse tagamiseks

Ettekande kokkuvõte: Euroopaliku heaolumudeli säilitamine eeldab senisest suuremat pühendumist majanduse konkurentsivõimele. Paraku viimastel aastatel on Euroopas võimalik täheldada teatavat stagnatsiooni ja positsioonide loovutamist. Konkurentsivõime säilitamiseks on suurt tähelepanu pööratud Euroopa 2020 strateegia väljatöötamisele, mille põhilised seisukohad on:

- majanduskasv hariduse, teadmiste ja innovatsiooni kaudu;

- jätkusuutlik majandus, mis tagab ressursisäästlikkuse, loodussõbralikkuse ja konkurentsivõime;

- kaasav majanduskasv, mille prioriteedid on kõrge tööhõivemäär, majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.

Areng on pidevate muutuste protsess nii ühiskonnas kui ettevõtetes. Ressursside optimeerimine, investeeringute määratlemine, tehnoloogilise arengu defineerimine ja institutsionaalsete muudatuste kavandamine lähtuvad hetkevajadustest, kuid teenivad arenguvajadusi tulevikus. Jätkusuutliku tootmise aluseks on hästi kavandatud tooted ja protsessid, juhtimismeetodite oskuslik kasutamine ja automatiseerimise vajaduste määratlemine. Paindlikult tuleb arvestada majandusliku, ühiskondliku ning tehnoloogilise arengu vajadusi. See tagab jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime.

Esinejast: Dr. Jüri Riives on Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ juhatuse esimees ja uurimiskava juht. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli aseprofessor, Eesti Kvaliteediühingu liige, SA Archimedes kutsehariduse nõukogu liige jne. Ta on avaldanud üle 50 teadusliku artikli.

Konverentsi programm