EST | ENG

FacebookLinkedIn

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS kohalik esindus Eestis sai oma volitused 2012.a. alguses, kuid on süsteemi Eestis rakendanud juba 2010.aastast.

EQUASS on integreeritud sektoripõhine sertifitseerimise, koolituse ja konsultatsioonitegevuse süsteem kvaliteedi valdkonnas.

Läbi EQUASS Eesti on kõikidel sotsiaalteenuste osutajatel võimalik taotleda infot, konsultatsiooni, sisehindamist ning välisauditit.

Antud kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt Euroopa erinevate huvigruppide vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades.

 

Asutatud
2012/01/01
Kvaliteediühingu liige alates
15.08.2012