//Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksam

Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksam

Eesti Kvaliteediühing korraldab järgmise kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksami 08. detsembril 2020. Eksam toimub veebis.

Kutseeksam toimub veebikeskkonnas.

Taotlusdokumente ootame hiljemalt 22. november kell 23:59.

Täpsema info kellaaegade ja eksami läbiviimise kohta saadame eksaminandidele personaalselt peale dokumentide esitamist 5 tööpäeva jooksul.

Kutseeksamiks ettevalmistav veebiseminar toimub 27. oktoobril 2020 kell 14:30 ZOOMis. Kes kuulama ei jõudnud, saab järele vaadata siin lingil: Kutseeksami vebinar 27.10.2020.

Ootame kutseeksamile kvaliteedivaldkonnas tegutsevaid inimesi, kes soovivad tõendada oma kvaliteedijuhi kutsealase kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil.

Kutse- ja hindamisstandardid on olulisimad abivahendid, allpool lingid:

Kvaliteedijuht tase 7 kutsestandard: KVALITEEDIJUHT tase 7 ja HINDAMISSTANDARD, kvaliteedijuht tase 7
Kvaliteedijuht tase 6 kutsestandard: KVALITEEDIJUHT tase 6  ja HINDAMISSTANDARD, kvaliteedijuht, tase 6

Kvaliteedispetsialist tase 5 kutsestandard: KVALITEEDISPETSIALIST tase 5 ja HINDAMISSTANDARD, kvaliteedispetsialist,tase 5

Tavaliselt tekib eksamiga seoses hulk lihtsaid, kuid konkreetseid küsimusi. Näiteks:
TÄHTAEG DOKUMENTIDE ESITAMISEKS? Hiljemalt 22. november 2020 kell 23:59.
MILLISED DOKUMENDID ESITADA?

 1. CV-taotlusvorm kutse taotlejale,
 2. Õpi- ja töömapp,
 3. koopiad haridustaset ja
 4. isikut tõendavatest dokumentidest,
 5. maksekorraldus kutse andmisega seonduvate kulude tasumise kohta (vajadusel väljastame arve enne tasumist)

KUIDAS JA KUHU ESITADA? Ühes (1) digiallkirjastatud konteineris, nõuetele vastavalt vormistatuna, e-posti aadressile kutse@eaq.ee
KULUD?

  • Tase 5 Tallinna Majanduskooli õpilastele – tasuta.
  • Tase 5, 6 ja 7 tavahind 300 eurot (250.- + KM), EKÜ liikmele 270 eurot (225 + KM)
  • lihtsustatud korras kutseeksam ja kutse taastõendamine 210 eurot (175 + KM), EKÜ liikmele 189 eurot (157.50 + KM)
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor üliõpilastele 189 eurot (157.50 eurot + KM)

NB! Vastavalt EMTA seisukohtadele lisandus 2019. aastast kutseeksami hindadele käibemaks.

KELLELE TASUDA? Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole: EE871010002019518005. Maksekorralduse selgitusse kirjutada KUTSEEKSAM (või kutse taastõendamine) ning lisada eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.
MIS OOTAB EES EKSAMIL? Kutseeksamil kontrollib hindamiskomisjon kutsestandardis toodud põhioskusi ja-teadmisi. Eksami osadeks on:

 • struktureeritud kirjalik töö,
 • õpi- ja töömapp ning nende põhjal toimuv
 • vestlus hindamiskomisjoni liikmetega.

MIS ON LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM? Kutse taotlemisel lihtsustatud korras on hindamise aluseks õpi- ja töömapp ning vestlus, tegema ei pea struktureeritud kirjalikku tööd.

KES SAAVAD TEHA LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAMIT? Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus nelja aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras. Lisaks on võimalik taotleda  lihtsustatud korras sama taseme kutsetunnistust enne kutsetunnistuse kehtivusaja möödumist. Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks (taseme tõstmiseks) on vajalik sooritada vastava taseme kutseeksam.
Lihtsustatud korras kutseeksam toimub ka Tallinna Majanduskooli  kvaliteedispetsialisti eriala lõpetajatele (kvaliteedispetsialist – tase 5 eksam) ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor kvaliteedijuhi eriala lõpetajatele (kvaliteedijuht – tase 6 eksam).

MILLAL ON EKSAM? 08. detsembril 2020.

Täpne ajakava nagu ka hindamiskomisjoni koosseis saadetakse igale eksaminandile personaalselt.

Lisaküsimused palume saata e-posti aadressile kutse@eaq.ee või telefonil +372 5695 6005

Lisainfo kutse andmise korra, kutsestandardite, taotluse esitamise, kutseeksami tasu, hindamisstandardi jm kohta leiate Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt http://eaq.ee/artiklid/kvaliteedijuhi-ja-spetsialisti-kutse

2021. aasta kevadine kutseeksam tuleb taas juunis, tõenäoliselt alguses. Täpsema aja paneme paika veebruaris ning avaldame EKÜ veebis,;

2020-12-01T18:20:22+02:00