//Kvaliteedi Tegu 2020 ja Kvaliteedi Nägu 2020 nominatsioonide tähtaeg

Kvaliteedi Tegu 2020 ja Kvaliteedi Nägu 2020 nominatsioonide tähtaeg

Eesti Kvaliteediühing kuulutas välja traditsioonilised Kvaliteedi Tegu 2020 ja Kvaliteedi Nägu 2020 konkursid. Auhindade üleandmine EKÜ juhtimiskonverentsil TAASKÄIVITUS 26. jaanuaril 2021

Taotlusi ootame 15. jaanuarini 2021 (k.a) e-postile info@eaq.ee.

KVALITEEDI TEGU konkursile on oodatud taotlused ettevõtetest ja organisatsioonidest, kus 2020. aastal saadeti kvaliteedivaldkonnas korda midagi, millele uhkuse ja hea tundega tagasi vaadatakse.

Tehtud edusammudega konkursile kandideerimiseks palume organisatsiooni esindajal esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

Organisatsiooni nimi, tegevusvaldkond, täielikud kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail), kontaktisik;

Teo kirjeldus:

 • olukorra kirjeldus enne Tegu
 • mis sundis parendusi/uuendusi/muutusi rakendama
 • protsessikirjeldus: kuidas parendusi/uuendusi/muutusi rakendama hakati, protsessis osalejad ja nende panus
 • milliseid tulemusi saavutati
 • mida ise õpiti ja mida on teistel Teie Teost õppida
 • mis saab edasi: kuidas tagatakse parenduste/uuenduste/muutuste jätkusuutlikkus.

 

Tunnustus KVALITEEDI NÄGU antakse eraisikule, kes on 2020. aastal kvaliteedivaldkonnas korda saatnud midagi tõepoolest tähelepanuväärset. Konkursile võib esitada kollegi oma ettevõttest või ka kvaliteedimaastikul laiemalt tegutseva inimese. Kandidaate saavad üles seada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.

Kandidaadi ülesseadmiseks palume esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

 • Kandidaadi nimi, amet ja töökoht koos kandidaadi kontaktandmetega;
 • Lühikirjeldus selle kohta, miks just see kandidaat võiks olla tunnustuse saajaks:
 1. mida ta on aasta jooksul korda saatnud (kokkuvõttev eduloo kirjeldus)
 2. tema isiklik panus kvaliteediedendusse
 3. tema oskused, teadmised ja hoiakud, mõju teistele (koos vastavate näidetega)
 4. mida on teistel temalt õppida;
 • Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

Täpsustavad küsimused ja lisainfo: info@eaq.ee, mob: (+372) 5695 6005

2021-01-12T15:12:42+02:00