//Sertifitseerimine eriolukorra ajal, koondinfo sertifitseerimisettevõtetelt

Sertifitseerimine eriolukorra ajal, koondinfo sertifitseerimisettevõtetelt

Sertifitseerimisettevõtted jätkavad tööd, kohandades oma protsesse ja töökorraldust, et tagada töötajate ja klientide turvalisus ning vältida tööga kaasnevaid riske tervisele. Võimalusel võetakse kasutusele kaugauditeerimise meetodid, koolituste muudatuste osas hoitakse klientidega sidet ning rõhutatakse, et kohapealse auditi või kohtumise toimumisel peavad osapooled järgima Terviseameti poolt kehtestatud soovitusi.

Allpool 21.03 seisuga kogutud info erinevate sertifitseerijate töökorraldusest, täpsemalt saab muudatustest lugeda ettevõtete kodulehekülgedelt:

Bureau Veritas Eesti: on kooskõlastanud omaeriolukorras töötamise reeglid EAK-ga,  rakendab vajadusel kaugauditeerimist, tagades konfidentsiaalsuse ja andmekaitse; võimalik on auditi edasilükkamine. Märtsikuised avalikud koolitused on edasi lükatud, aprilli ja mai osas info jooksvalt. Kohapealse auditi või koolituse läbiviimiseks on kehtestatud vastavad nõuded. Täpsemalt loe siit:   auditite ja koolituste korraldamine eriolukorra ajal 

Inspecta Estonia: auditid toimuvad kokkuleppel kliendiga, koolitused on edasi lükatud, pädevustunnituse või sertifikaatide kätte saamiseks kontorist palutakse eelnevalt aeg kokku leppida. Rohkem infot: Inspecta Estonia töökorraldusest eriolukorras

Metrosert: klienditeenindused on avatud, kuid kalibreerimiseks ja taatlemiseks palutakse mõõtevahendid saata kulleriga. Metroloogiateenustega seonduvad kliendikohtumised Eestis toimuvad vastavalt vajadusele ja kokkuleppel kliendiga. Märtsi ja aprilli koolitused on edasi lükatud, Metroserdi ruumides külalisi vastu ei võeta. Loe: Metroserdi töökorraldusest eriolukorras

Lloyd’s Register: üksikjuhtumite kaupa vaadatakse üle audiitorite reisiplaanid ja hinnatakse vastavalt selgetele juhistele, kas on võimalusi alternatiivtegevusteks. Need on reisiplaanide ümberkorraldamised, mittekriitilise töö edasilükkamine ja võimaluste hindamine, kas auditid saab läbi viia eemalt. Kui ei ole võimalust auditit läbi viia, võtavad audiitorid klientidega ühendust, et arutada olemasolevaid võimalusi kehtivate reeglite raames, tagamaks sertifikaatide jätkuv kehtivus ja järjepidevus. Ettevõttele pakutavate teenuste üksikasjade arutamiseks helistage  + 372 6510 155 või saatke kiri jana.tamberg@lr.org Loe lähemalt: https://www.lr.org/en/who-we-are/coronavirus/

 TÜV Eesti OÜ: põhitegevus jätkub plaanipäraselt, kasutusel on meetmed viiruse leviku riskide vähendamiseks. Üksikasjade täpsustamiseks palutakse võtta ühendust katselaborite juhtide ja audiitoritega. Olukorda hinnatakse peale 1. aprilli ja antakse teada võimalikest muudatustest. Sõidukite tehnoülevaatuspunkt töötab nagu tavaliselt Info: TÜV Eesti OÜ töökorraldus eriolukorras

Info uueneb jooksvalt.

Eesti Standardikeskus sulges klienditeeniduse 16. märtsil, ühendust saab e-kirja või telefoni teel. Töötab e-pood ja standarditega saab tutvuda sirvimisteenust kasutades. Täpsem info: EVS klienditeenindus eriolukorras

Eesti Akrediteerimiskeskus on seadnud eesmärgiks tagada akrediteeritud vastavushindamine ka eriolukorra ajal, peaassessorid on tööpostil kodukontorites ja kättesaadavad e-posti ning telefoni teel. Loe: EAK COVID-19 juhtpõhimõtted

 

Püsigem terved!

2020-03-24T10:38:56+02:00