///Rahandusministeeriumi külastus

Rahandusministeeriumi külastus

EV100 tähistamise raames külastab EKÜ Rahandusministeeriumi. Saame aja- ja asjakohase ülevaate avaliku sektori kvaliteedi teemadest ja ministeeriumide uuest ühishoonest.

Külastus toimub kolmapäeval, 19. septembril 2018 kl 13:00.

Palume eelnevat registreerumist, sest külastajate arv on piiratud.
Registreerumine: https://goo.gl/DfPp8Y

 

Külastuse täpsemad teemad ja ajakava on järgmine:

12:45 Koguneme ühishoone fuajeesse (Suur-Ameerika tänava poolt) ja registreerume administraatori juures isikut tõendava dokumendi alusel. Fuajeest edasi nõupidamiste ruumidesse pääseme koos saatjaga.

13:00 Avasõnad ja muu seonduv

Marlen Piskunov, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja

13:10 Tegevuspõhine riigieelarve

Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks võtta kasutusele tegevuspõhise eelarve aastal 2020. See on osa riigireformist, mille tulemusena on kavas saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine. Teenuse osutamise efektiivsuse tõstmiseks on vajalik selle maksumust mõõta, mis omakorda eeldab ressursside sidumist tegevusinfoga ning tegevuste väljundite ja tulemuste senisest paremat jälgimist ja hindamist. Tulemuslikkuse hindamine tähendab mitmesuguste tulemuslikkuse mõõdikute kasutamist kogu juhtimisahelas, alates planeerimisest kuni lõpptulemuste hindamiseni. Liikumine sisendipõhiselt süsteemilt väljundi- või tulemuspõhise (ehk tegevuspõhise eelarve) suunas eeldab tulemuspõhise informatsiooni korrastamist ja süstematiseerimist, et vähendada selle kogumise ja kasutamise keerukust.

Eneken Lipp, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik, TERE projektijuht

13:50 Riigi sisebürokraatia vähendamine

Riigireformi elluviimise kontekstis on oluline järjepidevalt analüüsida riigiasutuste tegevuse eesmärgipärasust, lihtsustada ja optimeerida töö- ning teenusprotsesse. Selleks, et kujundada riik heaks partneriks ettevõtjatele ning mõistlikuks töökeskkonnaks oma töötajatele on ellu kutsutud nullbürokraatia projekt, mille eesmärgiks on halduskoormuse ja bürokraatia vähendamine. Nullbürokraatia nimetuse all on tehtud 3 algatust: ettevõtjate ja riigi vahelise bürokraatia vähendamine, avaliku sektori sisese bürokraatia vähendamine ja tööandjate nullbürokraatia projekt välistööjõu palkamise lihtsustamiseks.

Nele Nõu, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

14:20 Paus

14:40 EKÜ ülevaade rahvusvahelise Kvaliteediinnovatsiooni Auhinna konkursi laekumistest ja seisust

14:50 Ministeeriumide ühishoone ja ühisosakond

Ministeeriumide ühishoone on aadressil Suur-Ameerika 1 asuv hoonekompleks, mis on Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus-ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse kasutuses alates 2017. aasta augustist. Ühishoones on ca 16 000 m 2 büroopinda, ca 1000 töökohta. Ühishoones paiknevad ministeeriumid moodustasid tugitegevuste (haldus, dokumendihaldus, personaliteenused, õigusteenused) korraldamiseks ühisosakonna, mida juhitakse kõigi ministeeriumide kantslerite poolt ühiselt. Ühisosakonna moodustamise eesmärgiks oli lisaks ressursside kokkuhoiule ka soodustada ministeeriumide vahelist koostööd ja silode lõhkumist.

Merilin-Siret Sahku, Rahandusministeeriumi ühisosakonna juhataja

15:30 Uue maja tutvustus-ringkäik

Merilin-Siret Sahku, Rahandusministeeriumi ühisosakonna juhataja

16:00 Külastuse lõpp

2019-02-12T19:47:27+02:00