//Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamine

Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamine

10.03.2015

Me elame maailmas, kus muutuste kiirus on tõusnud kümnekordseks: uued väljakutsed on sageli ainult silmapilgutuse kaugusel, tugevamatena suudavad edasi minna paindlikumad, kiiremad, loovamad, süsteemsemad ja ettenägelikumad!

Alates märtsikuust pakub Eesti Kvaliteediühing aastaringselt erinevate sektorite organisatsioonidele juhtimiskvaliteedi taseme hindamise teenust, mille eesmärgiks on toetada, innustada ja tunnustada neid avaliku, erasektori ja kolmanda sektori organisatsioone, kes on orienteeritud väljapaistvate tulemuste saavutamisele oma organisatsiooni terviklikul ja süstemaatilisel arendamisel.

Teenus on oma olemuselt organisatsiooni (või selle allüksuse) tervikliku toimivuse hindamise diagnostika ja strateegilise arendamise tööriist ning see põhineb organisatsiooni enesehindamise ja sõltumatute  ekspertide (assessorite) poolt läbiviidud välishindamise koondtulemuste analüüsile.

Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamine omakorda tugineb Euroopas laialdaselt kasutatud ja uuendatud EFQM-i täiuslikkuse mudelile  (EFQM Excellence Model) ja sellega seotud RADAR´i hindamismetoodikale, mis on tõhus diagnostikavahend organisatsiooni juhtimissüsteemide hindamiseks, sisemiste protsesside korrastamiseks, arengupotentsiaali määratlemiseks ja seeläbi suurepäraste tulemuste saavutamiseks.

Teenuse ja tunnustuse kohta täpsemalt saab lugeda siit: Eesti Pärl

2019-02-26T21:09:31+02:00