///Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2020/21, moodul B3

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2020/21, moodul B3

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga jätkub Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus.

Moodul B3 Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine.

Läbiviimine: MS Teams keskkonnas
Hind: 316 € + KM osaleja. Eesti Kvaliteediühingu liikmetele hinnasoodustus 5%.
Koolituse läbinu:
• tunneb organisatsiooni enesehindamise (self-assessment) mõistet ja sellest saadavat kasu
• teab tuntumaid täiuslikkusmudeleid (Deming, Baldrige, EFQM) ja nende kasutamisvõimalusi organisatsiooni enesehindamisel
• teab EFQMi täiuslikkusmudeli põhimõisteid, kriteeriume ja hindamissüsteemi RADAR
• teab juhtimiskvaliteedi tunnustusskeeme (EFQM, Eesti) ja hindamispõhimõtteid
• teab enesehindamise meetodeid
• oskab valida ja kasutada sobivat enesehindamise metoodikat

Lektor Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.
Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid – õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Loe lisaks ja registreeru: TalTech, Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, B3

Järgmised moodulid:

10.-11.02.2021 C1 Meeskonnatöö ja kvaliteediparenduse projekti juhtimine. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C1

10.-11.03.2021 C2 Statistilised meetodid. Kuue sigma projektid. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C2

07.-08.04.2021 C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C3

05.-06.05.2021 C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD). Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C4

Kuruse lõpetajad saavad sooritada kvaliteedijuhi pädevuseksami; eksami läbijad omakorda saavad taotleda kvaliteedijuht Tase 7 kutsetunnistust lihtsustatud korras.

 

2021-01-08T11:39:48+02:00