///Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2019/2020

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2019/2020

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2019/2020 alustab 02.oktoobril 2019 Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikoolis.

Info ja NB! registreerumisvõimaluse üksikutele moodulitele leiate siit: Tallinna Tehnikaülikool – Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2019/2020

Kursus koosneb üheksast 2-päevasest moodulist, kus teoreetilisi ja praktilisi teadmisi jagavad oma valdkonna parimad asjatundjad. Saadud teadmisi on võimalik koheselt oma ettevõttes rakendada kursuse jooksul tehtavates praktilistes ülesannetes ja rühmatöödes ning moodulitevahelistes kodutöödes.

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus annab põhjaliku ettevalmistuse kvaliteedijuhi kutseeksamiks, lisaks on kursuse lõpus pädevuseksami sooritanutel võimalik sooritada kutseeksam lihtsustatud korras (vt allpool). Kõik koolitusel osalejad saavad Tallinna Tehnikaülikooli tunnistuse. Tudengitel on võimalus saada ka kõrgkooliõpingute ainepunkte.

Kursusele on oodatud nii tippjuhtkonna liikmed, kvaliteedi-, arendus- ja personalijuhid kui ka teised organisatsiooni juhtimissüsteemi arendamises osalevad töötajad. Osaleda võivad kõik, kes soovivad oma kvaliteedialaseid teadmisi täiendada ja süvendada, moodustada üksikutest kildudest tervikpilti, aga ka need, kes tunnevad huvi vaid mõne konkreetse teema vastu – osaleda saab ka üksikutes moodulites.

Kursuse üks peamisi lisaväärtusi on see, et osalejad on väga erinevate eluvaldkondade esindajad – era- ja avalikust sektorist, tootmisest ja teenindusest, haridusest ja tervishoiust, suurtest ja väikestest organisatsioonidest. See võimaldab leida uusi ja värskeid ideid oma ettevõtte jaoks ning pakub sageli ka äratundmisrõõmu, kuna probleemid ja lahendused on sõltumata tegevusalast sageli sarnased.

Koolitusest on kõige enam kasu, kui samast organisatsioonist osaleb rohkem kui üks inimene – sel viisil on lihtsam praktilisi muudatusi ellu viia, kuna mõtte- ja meeskonnakaaslane on kõrval ja käepärast.

KOOLITUSE PROGRAMM, 2019/2020 ÕPPEAASTA AJAKAVA jm info

Koolitus kestab läbi 9 mooduli 07. maini. Moodulid on kahepäevased; osaleda saab ka eraldiseisvatel moodulitel.

A Kvaliteedi- ja protsessijuhtimise alused

02.- 03.10.2019      A1 Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM) ja organisatsioonikultuur

30.- 31.10.2019      A2 Protsessijuhtimine

B Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine ja hindamine

20. – 21.11.2019      B1 Euroopa Liidu kvaliteediskeemid. Vastavushindamine.  Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine organisatsioonis (ISO 9001).

18. – 19.12.2019      B2 Keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14001). Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem. Integreeritud juhtimissüsteemid.

15. – 16.01.2020      B3 Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine.

C Kvaliteedijuhtimise tööriistad

12. – 13.02.2020      C1 Meeskonnatöö ja kvaliteediparenduse projekti juhtimine.

04. – 05.03.2020      C2 Statistilised meetodid. Kuue sigma projektid.

01. – 02.04.2020      C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid.

06. – 07.05.2020      C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD).

28.05.2020 Kvaliteedijuhi pädevuseksam

 

LÄBIVIIJAD:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika  ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikoolis, Ehitajate tee 5, VI õppehoone.

Kursuse lõpus antakse kõikidele osalejatele läbitud moodulite kohta Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus.

Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antava kvaliteedijuhi pädevustunnistuse saamiseks on vajalik eksami sooritamine pärast kursuse lõppu. Pädevuseksam ei ole kursuse osa! 

MAKSUMUS:

A-C osade maksumus 2844 EUR / osaleja (+KM). Ettemaks kogu kursuse eest tagab 15%-lise hinnasoodustuse (kogu kursus 2415 EUR + KM).

Kvaliteedijuhi pädevuseksami (lõputöö kaitsmine + kirjalik eksam) tasu 160 EUR  (+KM) .

Osaleda võib ka üksikutes huvipakkuvates moodulites! 2-päevane moodul 316 EUR +KM.

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%. 

 

KVALITEEDIJUHI PÄDEVUSKOOLITUS JA KUTSEEKSAM

Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antava kvaliteedijuhi pädevustunnistuse saamiseks on vajalik eksami sooritamine kursuse lõpus. Kvaliteedijuhi pädevuseksam koosneb kirjalikust teooriaeksamist ja lõputööde kaitsmisest. Lõputöö valmimist toetavad kursuse käigus omandatavad teadmised, õpitavad meetodid ja praktilised tööd.

Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest.

Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.

2019/2020 õppeaastal saab kutseeksamit teha 19. novembril 2019 – vaata siit: kutseeksam novembris 2019, samuti hiliskevadel 2020.

2019-10-15T22:21:59+02:00