///Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksam 19. novembril 2019

Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksam 19. novembril 2019

Eesti Kvaliteediühing korraldab järgmise kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksami 19. novembril 2019.

Ootame kutseeksamile kvaliteedivaldkonnas tegutsevaid inimesi, kes soovivad tõendada oma kvaliteedijuhi kutsealase kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil.

Kvaliteedijuhi (tase 7), kvaliteedispetsialisti (tase 6) kutseeksam ja kutse taastõendamine toimuvad 19. novembril EEK Mainori ruumides (Suur-Sõjamäe 10A).

Kvaliteedispetsialisti (tase 5) kutseeksam toimub Tallinna Majanduskoolis juunis 2020.

Kvaliteedijuht tase 7 kutsestandardi leiate siit: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10495021/pdf/kvaliteedijuht-tase-7.1.et.pdf
kvaliteedispetsialist tase 6 aga siit: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10494969/pdf/kvaliteedispetsialist-tase-6.1.et.pdf

Tavaliselt tekib eksamiga seoses hulk lihtsaid, kuid konkreetseid küsimusi. Näiteks:
TÄHTAEG DOKUMENTIDE ESITAMISEKS? 30. oktoober 23:59!
MILLISED DOKUMENDID ESITADA? 1) CV-taotlusvorm, 2) õpi- või töömapp, 3) koopiad haridustaset ja 4) isikut tõendavatest dokumentidest, 5)maksekorraldus kutse andmisega seonduvate kulude tasumise kohta.
KUIDAS JA KUHU ESITADA? Ühes digiallkirjastatud konteineris, nõuetele vastavalt vormistatuna, e-posti aadressile kutse@eaq.ee
KULUD?

    • Tase 5 Tallinna Majanduskooli õpilastele – tasuta.
    • Tase 6 ja tase 7 tavahind 250.- eurot (+KM), EKÜ liikmele 225.- (+KM)
    • lihtsustatud korras kutseeksam ja kutse taastõendamine 175.- eurot (+KM), EKÜ liikmele 157.50 (+KM)

NB! Vastavalt EMTA värskendatud seisukohtadele lisandub 2019. aastast kutseeksami hindadele käibemaks.

KELLELE TASUDA? Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole: EE871010002019518005. Maksekorralduse selgitusse kirjutada KUTSEEKSAM (või kutse taastõendamine) ning lisada eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.
MIS OOTAB EES EKSAMIL? Kutseeksamil kontrollib hindamiskomisjon kutsestandardis toodud põhioskusi ja-teadmisi. Eksami osadeks on struktureeritud kirjalik töö, õpi- ja töömapp ning nende põhjal toimuv vestlus hindamiskomisjoni liikmetega.
MIS ON LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM? Kutse taotlemisel lihtsustatud korras on hindamise aluseks õpi- ja töömapp ning vestlus, tegema ei pea struktureeritud kirjalikku tööd.
KES SAAVAD TEHA LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAMIT? Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus nelja aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras.
MILLAL ON EKSAM? Tase 6 ja tase 7 toimub 19. novembril 2019 EEK Mainoris, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn. Tase 5 toimub juunis 2020 Tallinna Majanduskoolis.

Lisaküsimused palume saata e-posti aadressile kutse@eaq.ee

Lisainfo kutse andmise korra, kutsestandardite, taotluse esitamise, kutseeksami tasu, hindamisstandardi jm kohta leiate Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt http://eaq.ee/artiklid/kvaliteedijuhi-ja-spetsialisti-kutse

2019-09-17T17:33:12+03:00