///Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti järgmine kutseeksam hiliskevadel 2019

Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti järgmine kutseeksam hiliskevadel 2019

Eesti Kvaliteediühing korraldab järgmise kvaiteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutseeksami 2019.a hiliskevadel.

Ootame kutseeksamile kvaliteedivaldkonnas tegutsevaid inimesi, kes soovivad tõendada oma kvaliteedijuhi kutsealase kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil.

Eesti Kvaliteediühing korraldas kvaliteedijuhi (tase 7) ja kvaliteedispetsialisti (tase 6) kutseeksami 28.11.2018 EEK Mainori ruumides (Suur-Sõjamäe 10A).

Kvaliteedijuht tase 7 kutsestandardi leiate siit: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10495021/pdf/kvaliteedijuht-tase-7.1.et.pdf
kvaliteedispetsialist tase 6 aga siit: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10494969/pdf/kvaliteedispetsialist-tase-6.1.et.pdf

Tavaliselt tekib eksamiga seoses hulk lihtsaid, kuid konkreetseid küsimusi. Näiteks:
TÄHTAEG? Eelmise kutseeksami taotlusdokumentide vastuvõtt toimus kuni 14.november 2018 (k.a.)
MILLISED DOKUMENDID ESITADA? 1) CV-taotlusvorm, 2) õpi- ja töömapp, 3) koopiad haridustaset ja 4) isikut tõendavatest dokumentidest, 5)maksekorraldus kutse andmisega seonduvate kulude tasumise kohta.
KUIDAS JA KUHU ESITADA? Ühes digiallkirjastatud konteineris, nõuetele vastavalt vormistatuna, e-posti aadressile kutse@eaq.ee
KULUD? Tavahind 250.- eurot, lihtsustatud korras kutseeksam 175.- eurot. NB! Eesti Kvaliteediühingu liikmetele soodustus 10%, st tavahind 225.- eurot, lihtsustatud korras kutseeksam 157.50 eurot.
KELLELE TASUDA? Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole: EE871010002019518005. Maksekorralduse selgitusse kirjutada KUTSEEKSAM ning lisada eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.
MIS OOTAB EES EKSAMIL? Kutseeksamil kontrollib hindamiskomisjon kutsestandardis toodud põhioskusi ja-teadmisi. Eksami osadeks on struktureeritud kirjalik töö, õpi- ja töömapp ning nende põhjal toimuv vestlus hindamiskomisjoni liikmetega.
MIS ON LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM? Kutse taotlemisel lihtsustatud korras on hindamise aluseks õpi- ja töömapp ning vestlus, tegema ei pea struktureeritud kirjalikku tööd.
KES SAAVAD TEHA LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAMIT? Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus nelja aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras.
MILLAL ON EKSAM? hiliskevadel 2019

Lisaküsimused palume saata e-posti aadressile kutse@eaq.ee

Lisainfo kutse andmise korra, kutsestandardite, taotluse esitamise, kutseeksami tasu, hindamisstandardi jm kohta leiate Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt http://eaq.ee/artiklid/kvaliteedijuhi-ja-spetsialisti-kutse

2018-12-28T13:47:47+02:00