/, Uudised/Kvaliteedi Tegu 2018 ja Kvaliteedi Nägu 2018, tähtaeg 23.01.19

Kvaliteedi Tegu 2018 ja Kvaliteedi Nägu 2018, tähtaeg 23.01.19

Eesti Kvaliteediühing kuulutab välja traditsioonilised Kvaliteedi Tegu 2018 ja Kvaliteedi Nägu 2018 konkursid. Auhindade üleandmine EKÜ juhtimiskonverentsil 31.jaanuaril 2019

Taotlusi ootame 23.jaanuarini (k.a) e-postile info@eaq.ee.

KVALITEEDI TEGU konkursile on oodatud taotlused ettevõtetest ja organisatsioonidest, kus 2018. aastal saadeti kvaliteedivaldkonnas korda midagi, millele uhkuse ja hea tundega tagasi vaadatakse.

Tehtud edusammudega konkursile kandideerimiseks palume organisatsiooni esindajal esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

Organisatsiooni nimi, tegevusvaldkond, täielikud kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail), kontaktisik;

Teo kirjeldus:

 • olukorra kirjeldus enne Tegu
 • mis sundis parendusi/uuendusi/muutusi rakendama
 • protsessikirjeldus: kuidas parendusi/uuendusi/muutusi rakendama hakati, protsessis osalejad ja nende panus
 • milliseid tulemusi saavutati
 • mida ise õpiti ja mida on teistel Teie Teost õppida
 • mis saab edasi: kuidas tagatakse parenduste/uuenduste/muutuste jätkusuutlikkus.

 

Tunnustus KVALITEEDI NÄGU antakse eraisikule, kes on 2018. aastal kvaliteedivaldkonnas kodra saatnud midagi tõepoolest tähelepanuväärset. Konkursile võib esitada kollegi oma ettevõttest või ka kvaliteedimaastikul laiemalt tegutseva inimese. Kandidaate saavad üles seada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.

Kandidaadi ülesseadmiseks palume esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

 • Kandidaadi nimi, amet ja töökoht koos kandidaadi kontaktandmetega;
 • Lühikirjeldus selle kohta, miks just see kandidaat võiks olla tunnustuse saajaks:
 1. mida ta on aasta jooksul korda saatnud (kokkuvõttev eduloo kirjeldus)
 2. tema isiklik panus kvaliteediedendusse
 3. tema oskused, teadmised ja hoiakud, mõju teistele (koos vastavate näidetega)
 4. mida on teistel temalt õppida;
 • Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

Täpsustavad küsimused ja lisainfo: info@eaq.ee, mob: (+372) 5695 6005

2019-01-22T10:14:23+03:00