///Juhtimiskvaliteedi hindamise ABC (EFQM, CAF) vebinar

Juhtimiskvaliteedi hindamise ABC (EFQM, CAF) vebinar

Koolitus on Sulle, kui soovid saada ideid ja praktilisi töövahendeid, mille abil hinnata organisatsiooni seisundit ja teha kindlaks tulevikuvõimalusi kiiresti muutuvas ja ebakindlas  maailmas.

TUTVUSTUS:

Tänapäeva kiiresti muutuvas ja ebakindlas (VUCA) maailmas on eriti oluline omada töövahendeid, mis aitavad orienteeruda ümbritsevas keskkonnas ning aru saada organisatsiooni seisundist ning võimalustest. Siin on abi juhtimiskvaliteedi hindamise mudelitest ja tööriistadest. Nende abil saab vaadata peeglisse (enesehindamine) või näha ennast teise nurga alt (sõltumatu välishindamine), et ära tunda oma tugevused ja parendusvõimalused. Juhtimiskvaliteedi hindamine annab väärtusliku sisendi tulevikuplaanide tegemiseks, olles samal ajal suurepäraseks vahendiks organisatsioonis ühise keele leidmiseks ja inimeste kaasamiseks.

Viimastel aastatel on toimunud muutused ka juhtimiskvaliteedi hindamise mudelites, et ajaga kaasas käia. Transformatsiooni on läbi teinud universaalne EFQM 2020, veidi väiksemad muudatused avalikule sektorile mõeldud CAF 2020. EFQM on lisaks mudeli uuendustele välja töötanud ja edasi arendamas uusi tööriistu – erineva keerukuse ja detailsuse astmega enesehindamise küsimustikke, teatud teemadele keskendunud nn luupe (Innovation Lens, Circular Economy Lens jt) ja sektoripõhiseid lähenemisi (haridus, tervishoid, turism), loodud on parimaid praktikaid jagav teadmusbaas (Knowledge Base).

Juhtimiskvaliteedi hindamises osalemine nii praktiku kui assessorina annab võimaluse ka isiklikuks professionaalseks arenguks ja suurepärase õppimis- ning meeskonnatöö kogemuse. Palju kasulikku ning inspireerivat saab teada juba enesehindamise meeskonnas osalemisel, kuid veelgi enam välishindamise assessorina tegutsedes.

Koolitusel räägimegi juhtimiskvaliteedi hindamise võimalustest nii organisatsioonide kui üksikisikute vaatenurgast.

SIHTGRUPP:      inimesed, kes osalevad erinevates rollides organisatsiooni arendustegevustes

KOOLITUSE EESMÄRK on anda ülevaade uusimatest juhtimiskvaliteedi hindamise mudelitest (EFQM 2020 ja CAF 2020) ja nende kasutamise võimalustest enese- ja välishindamisel ning organisatsioonide arendamisel

KOOLITUSE LÄBINUD ÕPPIJAD:

  • on saanud ülevaate juhtimiskvaliteedi hindamise mudelite viimastest arengutest nii era- kui avalikus sektoris (universaalne EFQM 2020, avaliku sektori mudel CAF 2020)
  • teavad, kuidas saada kasu juhtimiskvaliteedi mudelite kasutamisest organisatsiooni seisundi diagnostikaks ning arenguvõimaluste kindlakstegemiseks nii enese- kui välishindamise abil
  • teavad, millised on võimalused isikliku arengu teel juhtimiskvaliteedi hindamise alaste kompetentside ja kogemuse omandamise kaudu (juhtimiskvaliteedi praktik ja assessor)

MAHT:    2h

AEG:      10. SEPTEMBRIL KELL 13:00 – 15:00, ZOOMis

MAKSUMUS: 30€; EKÜ liikmetele 15€

REGISTREERUMINE: siin lingil https://forms.gle/kvcEbiVqGB79TBzf6

KOOLITAJA: Tiia Tammaru, EFQM sertifitseeritud koolitaja (EFQM Foundation Training, EFQM Certified Assessor Transformation (ECAT) Training), nõustaja ja assessor, CAF hindamise ekspert ja juhtassessor

Lisalugemiseks:

www.efqm.org

https://www.eaq.ee/lopuks-kohal-eelmisel-nadalal-avalikustati-kaua-oodatud-taielikult-uuendatud-efqm-mudel/

https://www.eaq.ee/avaliku-sektori-caf-2020-uhine-hindamismudel-eesti-keeles/

2020-09-10T13:44:29+02:00