/, Sündmused, Uudised/EKÜ korduv üldkoosolek 31.05.2019

EKÜ korduv üldkoosolek 31.05.2019

Head Eesti Kvaliteediühingu liikmed!

Eesti Kvaliteediühingu juhatus tänab kõiki ühingu liikmeid, kes leidsid aega ja võimalust 15. mail toimunud EKÜ üldkoosolekul osaleda, et elluviidud ja kavandatud plaanid üheskoos üle vaadata ning põhikirja ja liikmemaksude muutused läbi arutada. Suur aitäh teile! Tehtud ettepanekud tulevad arutlusele ja hääletamisele korduskoosolekul.

Siiski ei osutunud kohalolijate ja volitatud häälte arv piisavaks, et kogunenud Üldkoosolek oleks vastavalt EKÜ senikehtivale põhikirjale otsustusvõimeline. EKÜ senikehtiv põhikiri (leitav lingilt https://www.eaq.ee/liikmed/ sätestab: 5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest.

EKÜ põhikirja punkt 5.6 ütleb järgmist: […] Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

Lähtudes EKÜ kehtivast põhikirjast kutsub EKÜ juhatus kokku Eesti Kvaliteediühingu teistkordse üldkoosoleku, mis toimub 31.mail kell 13.00 – 16.00 EEK Mainori ruumis 131. Päevakord on sama, mis 15. mail (vt allpool).

Registreerimine: palun andke oma osalemisvõimalusest märku, registreerudes hiljemalt 28. mail lingil: https://forms.gle/Gx7irjZ7sdRShWcPA või kirjutades info@eaq.ee.

PÄEVAKAVA:

12:30 – 13:00 Registreerumine, tervituskohv
13:00 – 13:15 Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine
13:15 – 13:45 Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2018. aastal ja 2018. aasta majandusaruanne
13:45 – 13:50 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2018.a.
tegevusele ja 2018.a. majandusaruande kinnitamine
13:50 – 14:10 Kohvipaus
14:10 – 14:25 Ühingu 2019.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine
14:25 – 14:30 Ühingu 2019.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine.

14:30 – 14:40 Ühingu liikmelisus ja liikmemaksud

14:40 – 15:10 Ühingu põhikirja muudatused

15:10 – 15:25 Uue juhatuse valimine

15:25 – 15:45 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)
15:45 – 16.00 Koosoleku lõpetamine

2019-06-18T20:21:40+02:00