//Soovime Teile edu ja kordaminekuid tänase ülemaailmse kvaliteedipäeva puhul!

Soovime Teile edu ja kordaminekuid tänase ülemaailmse kvaliteedipäeva puhul!

Tänase päeva moto on Kliendile väärtuse loomine.

Võtkem hetkeks aega mõelda, kes on meie organisatsiooni kliendid, teenuse sihtrühm. Mis on see kliendi unistus, soov, tahe, mille lahendamisse me soovime panustada? Kuidas meil kliendi probleemi lahendamine seni on välja kukkunud? Oleme me küsinud kliendilt otse, kuidas meie teenus tema eesmärke või unistusi aitab ellu viia ja kus meie abi tema jaoks ootamatult katkeb?

Käesolev aasta on nii mõndagi organisatsiooni sügavuti raputanud. Kas me ikka tunneme oma kliente ja nende vajadusi? Millised on erinevate huvipoolte vajadused laiemalt ja kuidas me saaksime abiks olla? Mida me omas organisatsioonis peaksime arendama, et kliendile suuremat lisaväärtust luua?

Usun, et need küsimused on paljudel Teil laual. Raputustest ja neist väljatulekust räägime 2021-01-26 toimuval juhtimiskonverentsil Taaskäivitus (Reboot). Seniks soovin MTÜ Eesti Kvaliteediühing nimel kõigile edu kliendile väärtuse loomisel ja klientide (taas)avastamisel!

Lugupidamisega,

Siret Kegel

juhatuse esimees

MTÜ Eesti Kvaliteediühing

2020-11-12T09:56:30+02:00