//Kvaliteedijuhtimise mastermind töörühm koguneb taas

Kvaliteedijuhtimise mastermind töörühm koguneb taas

Kvaliteedijuhtimise mastermind rühma 5. kohtumine toimub  11.detsembril kell 15:00 – 17:00. ZOOMis.

Eesootav virtuaalkogunemine on juba viies, tehakse kokkuvõtteid ja analüüsitakse saavutatut.

TUTVUSTUS:

Mastermind töörühm on ellu kutsutud kvaliteedijuhtimise teemadele vastuste leidmiseks praktilises võtmes. Grupicoachingu ja mastermind metoodikaid kasutades otsime praktilisi lähenemisi Sinu ettevõttes olevatele väljakutsetele. Uut teadmist loome omavahel kogemusi ja mõtteid vahetades.

Sul on olemas teoreetilised teadmised, kuid vajaka jääb praktilistest lahendustest, kuidas seda kõike ellu viia?  Sul on ettevõttes olukordi, millele otsid lahendusi ning ära kuluvad kolleegide kogemused?

Mastermind on hea viis leida ja tugevdada omavahel kontakte ning toetada üksteist toimivate lahenduste leidmisel. Kohtume väikse grupiga sügisperioodi jooksul, arutame parasjagu laual olevaid aktuaalseid probleeme ning leiame uusi lähenemisi. Igal osalejal on võimalus aruteluringi tuua oma teema, mida oleks hea koos kolleegidega arutada. Mida praktilisem on lauale toodud olukord, seda suurem on kasutegur kõigile osalejatele.

SIHTGRUPP – Kvaliteedijuhid ja/või kvaliteedi- ja protsessijuhtimise eest vastutavad spetsialistid/juhid.

KORRALDUS:   Mastermind  toimub 7-10 liikmelises grupis, kohtume 5-l korral vahemikus oktoober-detsember 2020. Kohtumised toimuvad grupicoachingu põhimõttel, kus osalejal on võimalus oma lahendust vajav olukord (olukorrad) arutamiseks välja pakkuda.

AEG:  Kvaliteedijuhtimise mastermind rühma 5. kohtumine toimub  11.detsembril kell 15:00 – 17:00. ZOOMis

MAKSUMUS: ühe üksiku korra hind 25€

Hindadele lisandub KM

REGISTREERUMINE: grupp on täis, uued plaanid uuel aastal.

LÄBIVIIJA: ANU MARTINSON – lahenduskeskne coach. Varasemalt on Anu tegelenud projektijuhtimise ja protsessiarendustega Finnair PLc-le kuuluvas teenuskeskuses, arendanud ka sealset kvaliteedijuhtimissüsteemi ning töötanud kvaliteedijuhina SA Viljandi Haiglas. Anu usub, et igas inimeses on olemas vastused paljudele küsimustele, tuleb need vaid üles leida. Samuti saavutab koos tehes oluliselt rohkem kui üksi, mistõttu on kõigi meeskonnaliikmete ja kolleegide kaasamine ning toetamine väga oluline.

Tutvu ka

EKÜ suvevebinaril kõlanud Anu tutvustusega coachingu kohta: EKÜ suvevebinar 2020

Anu poolt pakutavate teenustega ning kvaliteedijuhtimist ja coachingut puudutavate mõtetega Anu kodulehel www.anumartinson.com

Lisaküsimusi saab saata e-posti aadressile anumartinson@gmail.com

2020-12-09T10:34:06+02:00