/, Uudised/Kvaliteedi Tegu ja Kvaliteedi Nägu 2019

Kvaliteedi Tegu ja Kvaliteedi Nägu 2019

Eesti Kvaliteediühing annab teada: konkursid Kvaliteedi Tegu 2019 ja Kvaliteedi Nägu 2019 ootavad nominente. Auhindade üleandmine EKÜ juhtimiskonverentsil VOOG 28. jaanuaril 2020

Taotlusi ootame 17. jaanuariks e-postile info@eaq.ee.

KVALITEEDI TEGU konkursile on oodatud taotlused ettevõtetest ja organisatsioonidest, kus 2019. aastal saadeti kvaliteedivaldkonnas korda midagi, millele uhkuse ja hea tundega tagasi vaadatakse.

Tehtud edusammudega konkursile kandideerimiseks palume organisatsiooni esindajal esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

Organisatsiooni nimi, tegevusvaldkond, täielikud kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail), kontaktisik;

Teo kirjeldus:

 • olukorra kirjeldus enne Tegu
 • mis sundis parendusi/uuendusi/muutusi rakendama
 • protsessikirjeldus: kuidas parendusi/uuendusi/muutusi rakendama hakati, protsessis osalejad ja nende panus
 • milliseid tulemusi saavutati
 • mida ise õpiti ja mida on teistel Teie Teost õppida
 • mis saab edasi: kuidas tagatakse parenduste/uuenduste/muutuste jätkusuutlikkus.

Tunnustus KVALITEEDI NÄGU antakse eraisikule, kes on 2019. aastal kvaliteedivaldkonnas korda saatnud midagi tõepoolest tähelepanuväärset. Konkursile võib esitada kollegi oma ettevõttest või ka kvaliteedimaastikul laiemalt tegutseva inimese. Kandidaate saavad üles seada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.

Kandidaadi ülesseadmiseks palume esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

 • kandidaadi nimi, amet ja töökoht koos kandidaadi kontaktandmetega
 • lühikirjeldus selle kohta, miks just see kandidaat võiks olla tunnustuse saajaks
 • mida ta on aasta jooksul korda saatnud (kokkuvõttev eduloo kirjeldus)
 • tema isiklik panus kvaliteediedendusse
 • tema oskused, teadmised ja hoiakud, mõju teistele (koos vastavate näidetega)
 • mida on teistel temalt õppida
 • taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed

Rohkem infot EKÜ tunnustuste kohta saad siit: https://www.eaq.ee/tunnustused/

2020-01-15T00:19:44+03:00