//Kuidas kasvatada enda ja meeskonna tulemuslikkust pingelisel ajal?

Kuidas kasvatada enda ja meeskonna tulemuslikkust pingelisel ajal?

KOOLITUS:

Enda ja meeskonna tulemuslikkuse suurendamine. Kuidas kasvatada psühholoogilist vastupidavust ja juhtida stressi?

Koolitus on Sulle, kui soovid tõsta iseenda ja oma meeskonna vastupidavust, tulemuslikkust ja töövõimet pingelistel aegadel. Psühholoogiline vastupidavus on võime kriiside ajal rahulikuks jääda, leida parimad lahendusviisid ning kaitsta end stressitekitajate negatiivse mõju eest.

TUTVUSTUS:

Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise uuringus öeldakse, et ca 50% töötajatest tunnevad tööl stressi. Tööandjale kaasneb sellega töötajate vähene loovus, madal töövõime ja vähene pühendumine, suur personalivoolavus, kvaliteediprobleemid ning sellest tulenevalt ka suuremad kulutused. Kui kogu aeg on kiire, nõudmised  järjest kasvavad ja aega endale kipub väheks jääma, kahaneb suure tõenäosusega ka töötaja psühholoogiline vastupanuvõime ja töö efektiivsus.

Koolitusel käsitletakse teemasid emotsionaalse intelligentsuse (EQ) ja teadvustatud juhtimise (ik. mindful leadership) raamistike vaatevinklist: esmalt pean MÕISTMA ENNAST, et suuta ENNAST JUHTIDA; kui oskan ennast mõista ja juhtida, on lihtsam õppida MÕISTMA TEISI, et suuta TEISI JUHTIDA.

SIHTGRUPP: juhid ja teised kiires ning muutlikus töökeskkonnas töötavad inimesed, kes peavad oluliseks enda või oma meeskonna töövõime ja vastupidavuse arendamist.

KOOLITUSTE EESMÄRK: on paremini mõista, mis on stress ja milliste vahenditega sellest ennast ja meeskonda välja tuua või seda vältida. Stressijuhtimise mõistmine aitab muuta nii isikliku kui ka meeskondliku emotsionaalse heaolu igapäevaelu osaks ning tõstab märgatavalt töösooritust.

KOOLITUSE LÄBINUD OSALEJA:

  • teab, mis on stress ja selle sümptomid ning oskab neid tuvastada;
  • teab, mis on psühholoogiline vastupidavus ja selle peamised tehnikad;
  • teab, kuidas keerulistes olukordades ennast säästa;
  • oskab oma meeskonnas toimuvat paremini märgata ja mõista;
  • teab meeskonna vastupidavuse peamisi mõjureid ja oskab töövõimet mõjutada.

MAHT: 6 tundi (2x3h)

AEG: 5.11 kell 13:00 – 16:00 ja
12.11 kell 13:00 – 16:00

KOHT: veebikoolitus Zoomis. Link saadetakse Sinu mailile päev enne koolitust.

MAKSUMUS: 197 €

Varajase registreeruja soodustus -5%, kehtib kuni 27.09

EKÜ liikme soodustus -10%, varajasele registreerujale -15% (kuni 27.09)

Hindadele lisandub KM

Registreerumine siin lingil: https://forms.gle/sszBKbxpCaw4bxKx6

Loe ka koolituse teemaga seotud artikleid ja kuula raadiosaateid: EKÜ suvevebinaril kõlanud Kristjan Rotenbergi ettekanne koos Enesejuhtimise ABC lühida tutvustusega: EKÜ suvevebinar 2020

“Läbipõlemise ennetamiseks häki sisse oma närvisüsteemi” ja “Läbipõlejad teevad hingega tööd”
Kristjan Rotenbergi ja Mare Porki mõtisklused Äripäeva raadio saates “Juhtimislabor”
Intervjuu Kristjan Rotenbergiga “Kuidas saada aru, et läbipõlemine on lähedal?”

 

AJAKAVA

  1. november

12:45 ­– Kogunemine

13:00 – Sissejuhatus. Stress, ärevus, läbipõlemine

13:50 – Paus

14:00 – Eneseteadlikkus ja selle arendamine

14:50 – Paus

15:00 – Enesejuhtimise valdkonnad ja tehnikad

16:00 – Lõpp

  1. november

12:45 ­– Kogunemine

13:00 – Reflektsioon eelmisele päevale ja iseseisvatele harjutustele

13:50 – Paus

14:00 – Empaatia ja kontekstiteadlikkuse arendamine

14:50 – Paus

15:00 – Meeskonna töövõime juhtimise valdkonnad ja tehnikad

16:00 – Lõpp

 

KOOLITAJA
Kristjan Rotenberg on mentor ja koolitaja ettevõttes Espira OÜ (www.espira.ee). Ta on töötanud juhtimise ja kvaliteedi teemadel sellistes tööstusettevõtetes nagu Stoneridge, Marat ja Elcoteq. Kuni 2019. a sügiseni juhtis ta Harju Elekter Elektotehnikas tehasejuhina 200-liikmelist meeskonda. Kristjanit iseloomustab pühendumus organisatsioonide pidevale arengule, eelkõige protsesside ning enese- ja meeskonnajuhtimise täiustamise läbi.

Kristjan väärtustab kõrgelt pidevat enesearendamist, avatud hoiakut uutele ideedele ja julgust neid ideid järele proovida. Seetõttu on ka tema koolitused täis arutamisi, katsetamisi ja kogemisi. Ta usub, et tõeline õppimine toimub läbi uute teadmiste integreerimise igapäevaellu. Koolitaja saab selles protsessis olla eelkõige inspireerijaks ja suunanäitajaks uudishimulikule edasipürgijale.

Koolitajana eristab Kristjanit eelkõige tugev isiklik kogemus stressijuhtimise teemadega, järjepidev igapäevane tehnikate praktiseerimine ja sellega seotud positiivsed tulemused. Ta on kogenud ise mida teeb krooniline stress ja kuidas sellega toime tulla. Ta on ka juhtinud tehase meeskonda läbi suurte muutuste ning tegelenud teadlikult oma inimeste vaimse vastupidavuse toetamisega nendes protsessides.

Magistrikraadi Cum Laude sai Kristjan EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.
Teadmised psühholoogias ja enesejuhtimise teemades on ta omandatud Mare Porgi, Anni Kuusiku, Eva-Maria Kangro ja Ingvar Villido käe all ning läbi pideva tehnikate praktiseerimise.
Koolitaja oskused on Kristjan saanud Innowise täiskasvanute koolitaja väljaõppe programmis Katrin Karu, Marin Johnsoni, Sigrid Aruväli ja teiste andragoogika tippude suunamisel. Lisaks on täiendanud ennast Peep Vainu, Dean Graziosi ja Tony Robbinsi koolitaja koolitustel.

2020-09-22T13:02:17+02:00