///EKÜ üldkoosolek 2018

EKÜ üldkoosolek 2018

EKÜ kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ja vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb üle poole EKÜ liikmetest. Osalema on palutud kõik meie liikmed! Iga hääl loeb ja Teie arvamus on meile oluline!

Oleme kokku leppinud, et 2018. aasta üldkoosolekut täiendame seminariga, mis sisaldab põnevaid ettekandeid huvitavatelt esinejatelt. Sellest tulenevalt plaanime 8. mail alustada ka veidi varem, kui viimastel aastatel on tavaks olnud.

Niisiis: Eesti Kvaliteediühingu juhatus kutsub Teid Ühingu üldkoosolekule ja sellele eelnevale seminarile 08.mail 2018 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor (Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn) kell 11:00-16:00.

PÄEVAKORD
11:00 – 11:30 registreerumine, saabumiskohv
11.30 – 13:00 Seminar: Uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation) – mis, miks ja kuidas? Lektor: Jaan Oruaas, FOCUS[it].
13.00 – 14.00 Lõuna. Üldkoosolekul osalejate registreerumine jätkub.
14.00 – 14:15 Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine
14:15 – 14:45 Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2017. aastal ja 2017. aasta majandusaruanne
14.45 – 14.50 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2017.a.
tegevusele ja 2017.a. majandusaruande kinnitamine
14.50 – 15:10 Kohvipaus
15:10 – 15:25 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine
15.25 – 15.30 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine.
15.30 – 15.50 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)
15.50 – 16.00 Koosoleku lõpetamine

  • Palume osalemisest või mitteosalemisest teatada hiljemalt 04. mail täites järgneva vormi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXg2g_WfgulTtqaifNYxrwhUCTcVrT2ePtyp9cwpKGzl05fg/viewform?c=0&w=1 või kirjutades e-posti aadressil info@eaq.ee
  • Ettepanekuid päevakava täiendamiseks ootame hiljemalt 30. mail e-posti
    aadressil info@eaq.ee
  • Juhul, kui koosolekul ei ole võimalik osaleda, palume kirjalikult volitada kedagi teist ühingu liiget end esindama. Volitus tuleb anda volitatud isiku kätte või saata hiljemalt 06. maiks digiallkirjastatult e-posti aadressile info@eaq.ee või paberkandjal ühingu uuele aadressile Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn 11415.
  • NB! Kehtivad vaid originaalallkirjadega või digiallkirjastatud volitused.

KOHTUMISENI ÜLDKOOSOLEKUL!

2019-06-18T20:29:50+02:00