//EKÜ külastas Rahandusministeeriumi

EKÜ külastas Rahandusministeeriumi

19.09.2018

EV100 tähistamise raames külastas EKÜ 19. septembril 2018 Rahandusministeeriumit. Saime aja- ja asjakohase ülevaate avaliku sektori kvaliteedi teemadest ja ministeeriumide uuest ühishoonest.

Külastuse sissejuhatuseks andis Rahandusministeeriumi (RaM) riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna (RIHATO) juhataja Marlen Piskonov ülevaate oma juhitava osakonna peamistest ülesannetest ja tegevussuundadest. Mh saime teada, et RIHATO valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigi haldusorganisatsiooni korralduse, avaliku teenistuse arendamise, riigi personalijuhtimise ning riikliku statistika valdkonnas.

Eesti tegevuspõhisest riigieelarvest ehk TEREst andis ülevaate TERE projektijuht ja RaM riigieelarve osakonna nõunik Eneken Lipp. TERE on tulemuspõhine eelarvestamine, kus ressursid seotakse tulemustega. 100% riigieelarvest on seotud riigi poolt pakutavate teenustega, milledele on seatud maksumused, mõõdikud ja eesmärgid. TERE aitab korrastada Eesti riigi strateegilist planeerimist, viies selle ühtsetele ja ühetaolistele alustele (sh juhtimistasandid, arvestusobjektid, tarkvara) ning lihtsustades senist keerukust.

Riigi sisebürokraatia vähendamine on riigireformi elluviimise kontekstis üks olulisemaid tegevussuundi. Ülevaate tegi RIHATO nõunik Nele Nõu, kes oli ka EKÜ külastuse peakorraldaja RaM poolel. Saime teada, milliste algatustega tuldi välja nö nullbürokraatia ettepanekute kogumise järel ning kus ollakse parendustegevustega õigusloome, strateegilise planeerimise ja eelarvestamise, eelarvete ja struktuurivahendite, personali- ja palgakorralduse, riigihangete, IT ja andmebaaside ning asjaajamise valdkondades. Samuti tuletati meelde, et kõik tähelepanekud ja ettepanekud riigi parendamiseks on oodatud aadressile nullbyrokraatia@fin.ee.

Külastuse teise poole sissejuhatuseks tutvustas EKÜ juhatuse esimees Tiia Tammarurahvusvahelise Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi ajalugu ja hetkeseisu.

Seejärel rääkis ministeeriumide ühishoone tekkest ja maja valmimisega samal ajal loodud ministeeriumide ülesest osakonnast RaM ühisosakonna juhataja Merilin-Siret Sahku. Saime põneva ülevaate ainulaadsest protsessist ja selle õppetundidest. Teame nüüd, et ühishoones paiknevad ministeeriumid moodustasid tugitegevuste (haldus, dokumendihaldus, personaliteenused, õigusteenused) korraldamiseks ühisosakonna, mida juhitakse kõigi ministeeriumide kantslerite poolt ühiselt. Ühisosakonna moodustamise eesmärgiks oli lisaks ressursside kokkuhoiule ka soodustada ministeeriumide vahelist koostööd ja silode lõhkumist.

Külastuse lõpetasime ringkäiguga ministeeriumi ühishoone erinevatel korrustel. Saime näha, kuidas on kasutusele võetud kaasaegseid ja läbimõeldud kontorilahendusi, sh paindlikku paiknemist, vaikseid privaatruume töötamiseks, energiatõhusaid lähenemisi, lasteruume jne.

Suured tänud RaM toredale kollektiivile meeldiva ja hariva vastuvõtu eest!

2018-10-31T23:51:22+03:00