//EFQM Committed to Excellence (C2E) 2* – uus hindamisskeem

EFQM Committed to Excellence (C2E) 2* – uus hindamisskeem

05.03.2014

Veebruari lõpus 2014 tutvustas EFQM uut hindamis- ja tunnustusskeemi. Tegemist on lihtsa hindamisprotsessiga, mis võimaldab kiiresti saada informatsiooni organisatsiooni juthimiskvaliteedi seisundi kohta. Võrreldes kvaliteediauhina konkursi ja tunnustuse Recognized for Excellence (R4E) hindamisega, on tegemist nn kerge versiooniga.

Uue hindamis- ja tunnustusskeemi – Committed to Excellence 2 stars (www.efqm.org) puhul on tegemist lihtsa hindamisprotsessiga, mis võimaldab kiiresti saada informatsiooni organisatsiooni juthimiskvaliteedi seisundi kohta. Võrreldes kvaliteediauhina konkursi ja tunnustuse Recognized for Excellence (R4E) hindamisega, on tegemist nn kerge versiooniga.
Hindamiseks esitatav taotlusdokument ei ole mahukas; hindamisel kasutatakse EFQM-i täiuslikkusmudeli üheksat kriteeriumi, süvenemata alamkrtieeriumide detailidesse; välishindamise viivad läbi kogenud assessorid ühepäevase külastuse käigus.

Erinevalt senisest C2E tunnustusest, mis anti parendusprojektide hindamise põhjal, ei pea ellu viima pool aastat kestvaid arendustegevusi, vaid saab kohese hinnangu hetkeseisundile.

Nagu ikka juhtimiskvaliteedi hindamiste puhul, saavad osalejad tagasiside aruande tugevuste ja parendusvaldkondade kohta, samuti numbrilise skoori. Mõistetavalt ei ole kiirdiagnostaika põhjal saadav tagasiside väga põhjalik. Välja tuuakse kõige olulisemad teemad, millest edasises arendustegevuses juhinduda ja millele tasub süvendatud tähelepanu pöörata. Tunnustuse C2E 2 stars saavad organisatsioonid, kes saavutavad vähemalt 200 punkti 1000st võimalikust. Kui juhtimiskvaliteedi tase on oluliselt kõrgem, on soovitatav võtta käsile põhjalikum analüüs R4E metoodika alusel ja/või kandideerida auhinnale.

Pärast mõningast pausi on Eesti Kvaliteediühing taastanud ametliku partnerulsuhte EFQMiga. Partnerlusleping on sõlmitud aprillis 2014 ning lähiaastate tegevuskava on valmimas. Septembris 2014 on väljastatud koolituslitsents EFQM Assessorite koolitamiseks Eestis.
Järgmiste sammudena on kavas tõlkida eesti keelde EFQM Excellence Model 2013 ning valmistada ette uut mudelit tundvad assessorid.

Kvaliteediühing pakub tuge ka organisatsioonide enesehindamisel.

Kui oled huvitatud juhtimiskvaliteedi teemast laiemalt ja soovid ennast selles valdkonnas assessorina teostada ja/või  läbi viia oma organisatsiooni diagnostikat, kas enesehindamise teel või kogenud välishindajate abil, võta kindlasti ühendust Eesti Kvaliteediühinguga.

Lisainfo Tiia Tammaru´lt, tiia.tammaru@eaq.ee, tel.56 63 6679

Osalemissoovist kirjuta pirje.petter@eaq.ee või helista tel. 56 95 6005

2019-02-19T22:41:25+02:00