//Eesti Kvaliteediühingu tunnustused 2019

Eesti Kvaliteediühingu tunnustused 2019

Eesti Kvaliteediühingu juhtimiskonverentsil Voog 28. jaanuaril 2020 jagati eelmisel aastal silma paistnud inimestele ja ettevõtmistele erinevaid tunnustusi.

Walter Masingu auhind

Walter Masingu auhinda annab välja Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga iga kahe aasta järel.

Walter Masing (1915-2004) kuulus nii Saksa Kvaliteediühingu (DGQ) kui Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni (EOQ) ja Rahvusvahelise Kvaliteediakadeemia (IAQ) asutajate hulka. Tema toetusel ja innustusel loodi ka 1991. aastal Eesti Kvaliteediühing. Walter Masing oli Eesti Kvaliteediühingu auliige.

Saksamaal antakse Walter Masingu auhinda välja alates 1986.aastast. Samade kriteeriumide alusel antakse auhinda Eestis välja alates 2006. aastast. Auhinna suurus on 1000 eurot

Walter Masingu auhinna konkursitöö aluseks võib olla iseseisev teaduslik uurimis- ja arendustöö, näiteks teaduslik artikkel, diplomitöö, bakalaureusetöö, magistritöö või doktoritöö; samuti uute töötamisviiside, meetodite või kvaliteedialase praktilise lahenduse käsitlemine.

Tööde hindamise põhikriteeriumid on originaalsus, tähtsus praktikas või teaduslikus uurimistöös kasutamiseks, teemakäsitlus ning esitus ja vormistus.

Seekord oli auhinnale kolm nominenti, kes kõik esitasid konkursitööd oma magistritöö baasil:

  • Anu Kaup tööga ’Kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine avalik-õiguslikes organisatsioonides’
  • Marek Bankiir tööga ’Probleemide lahendamine tootmisettevõtte operatiivtasandil Torm Metall OÜ näitel’
  • Olga Uhabakin tööga ’Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel’

Walter Masingu auhind 2019 võitja on Olga Uhabakin töö eest ’Organisatsiooni edukuse mõõtmise mudel’. Hindamiskomisjon tõstis eriti esile väga põhjalikku teoreetilist käsitlust. Magistritöö valmis EEK Mainoris juhtimisprofessor Eneken Titovi juhendamisel, kes sai sama tunnustuse 2015. aastal.

Auhinna andis üle Saksa Kvaliteediühingu tegevjuht Claudia Werkel, kes meenutas oma sõnavõtus Walter Masingut ja tõstis esile Eesti ja Saksa kvaliteediorganisatsioonide pikaajalist ja jätkuvat koostööd ning sõprust.

KVALITEEDI TEGU 2019

Tunnustus KVALITEEDI TEGU antakse organisatsioonile ühe silmapaistva kvaliteedialase teo eest, milleks võib olla uue lähenemisviisi kasutuselevõtmine (nt kaasaaegsed juhtimismeetodid, juhtimissüsteemide integreerimine, innovaatilised lahendused), protsesside tõhususe parendamine, tulemuslik muutuste juhtimine jne.

Kvaliteedi Tegu 2019 nominendid olid:

ABB AS – Automaattester SOL2-ICD – tööstuslikele kabinetajamitele (ACS880-07/17/37)

Elisa Eesti AS – Igapäevajuhtimise arendusprogrammi juurutamine

Kallemäe Kool – Kvaliteedisüsteemi arendamine, lastega töö parem eesmärgistamine ja EQUASS sertifikaadi edukas uuendamine

Tunnustuse KVALITEEDI TEGU 2019 sai Eesti Töötukassa töötushüvitiste täisautomaatsete menetlusprotsesside arenduse eest.

KVALITEEDI NÄGU 2019

Tunnustus Kvaliteedi Nägu antakse igal aastal ühele inimesele, kes on oluliselt kaasa aidanud kvaliteedi edendamisele Eestis. Kandidaate saavad esitada nii inimesed kui organisatsioonid.

KVALITEEDI NÄGU 2019 on Kallemäe Kooli direktor Kaire Kiil – kvaliteedi mõtestaja ja edasikandja, turvalise ja toetava arengukeskkonna looja.

KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND – QUALITY INNOVATION AWARD

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on unnustus organisatsioonile, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni.

Konkursi algatas 2007. a. Soome kvaliteediühing Laatukeskus ja selle patroon on Soome Vabariigi president. Eesti liitus aastal 2010, konkurssi korraldab Eesti Kvaliteediühing. Projektijuht on Mehis Bakhoff.

Rahvusliku vooru kategooriate võitjad on ühtlasi rahvusvahelise konkursi Quality Innovation finalistid.

KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND 2019 VÕITJAD

Potentsiaalne innovatsioon

Power Algae – Süsinikdioksiidi sidumise, jääksoojuse kasutamise ja mikrovetikate kasvatamise sümbioosi innovatiivse rakendamise eest sööda, toidu ja energia tootmise negatiivse keskkonnamõju vähendamisel

Keskmise suurusega ettevõtted

Bonava Eesti – Innovatsioon virtuaalse disaini ja ehituse (VDC) valdkonnas

Suured ettevõtted

AS Telia Eesti – Innovatsioon, mis aitab teha tarku otsuseid, analüüsides sadu tuhandeid kliendikõnesid

Keskkonnasõbralik innovatsioon

Suckõrs (OÜ GReat) – Innovatiivsete pilliroost joogikõrte väljatöötamine ja tootmine

Rahvusvahelise konkursi Quality Innovation 2019 finalisti diplomid andis võitjatele üle Soome kvaliteediühingu Laatukeskus juht Tani Järvinen. Rahvusvahelise konkursi võitjad kuulutatakse välja 5. veebruaril 2020 Tel Avivis.

Kvaliteedijuht (tase 7) kutsetunnistused
26.11.2019 toimus kvaliteedijuhi kutseeksam. Selle sooritasid edukalt neli kvaliteedijuhti, kellele Eesti Kvaliteediühing väljastas kutsetunnistused.

Kutsetunnistus 153381 Anne Zimbrot

Kutsetunnistus 153382 Janno Kasepuu

Kutsetunnistus 153383 Kaia-Kristiina Kirikal

Kutsetunnistus 153384 Ülly Aun (kutse taastõendamine)

2020-02-05T15:45:15+02:00