//Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2020/21, moodul A1

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2020/21, moodul A1

30.09.2020 alustab taas Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus.

9 kuud kestev praktiline ja mahukas koolitus koosneb üheksst 2-päevasest moodulist, kus nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi jagavad oma valdkonna parimad asjatundjad. Saadud teadmisi on võimalik koheselt oma ettevõttes rakendada kursuse jooksul tehtavates praktilistes ülesannetes ja rühmatöödes ning moodulitevahelistes kodutöödes.

Moodul A1 Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM) ja organisatsioonikultuur

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
379.2 €/osaleja

Lektor Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.
Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid – õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul A1

Järgmised moodulid:

21.-22.10 A2 Protsessijuhtimine. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul A2

18.-19.11 B1 Euroopa Liidu kvaliteediskeemid. Vastavushindamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine organisatsioonis (ISO 9001). Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul B1

16.-17.12 B2 Keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14 001). Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem (ISO 45 001). Integreeritud juhtimissüsteemid. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul B2

13.-14.01.2021 B3 Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul B3

10.-11.02.2021 C1 Meeskonnatöö ja kvaliteediparenduse projekti juhtimine. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C1

10.-11.03.2021 C2 Statistilised meetodid. Kuue sigma projektid. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C2

07.-08.04.2021 C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid. Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C3

05.-06.05.2021 C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD). Registreerumine: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, moodul C4

Kuruse lõpetajad saavad sooritada kvaliteedijuhi pädevuseksami; eksami läbijad omakorda saavad taotleda kvaliteedijuht Tase 7 kutsetunnistust lihtsustatud korras.

2020-09-21T13:28:29+02:00