EFQM mudel 2020

//EFQM mudel 2020
EFQM mudel 20202020-04-29T09:57:19+02:00

Sõltumata tegevusvaldkonnast, suurusest, struktuurist või küpsusest vajavad arengule keskenduvad organisatsioonid sobivat raamistikku. EFQM mudel annab mis tahes organisatsioonile arenguraamistiku alustades kindla strateegilise eesmärgi määratlemisest, iga tasandi juhtide innustamisest ja tulemuste saavutamisele pühendunud kultuuri loomisest, jäädes samas vilkaks, kohanemisvõimeliseks ja võimeliseks arenema tulevikku arvesse võttes.

EFQM mudeli 2020. aasta versioon on mitmes mõttes murranguline, sest oluliselt on täiustunud nii mudeli ülesehitus kui mudeli erinevad osad. Näiteks pööratakse senisest enam tähelepanu ümbritseva keskkonna mõjudele, võimekuste arendamisele, tehnoloogilistele ja digitaalsetele uuendustele, jagamismajandusele, paindlikkusele ning loomulikult inimestele ja talentide arendamise vajadusele.

EKÜ juhatab organisatsioonid koos EFQM-iga uude ajastusse, andes tegutsemise kaasajastamiseks vajalikud tööriistad ja teadmised. Teeme seda esmalt ühepäevase baaskoolituse (EFQM 2020 Foundation Course) abil, liikudes seejärel edasi järgmistele tasemetele (nt EFQM assessorite ja praktikute koolitused). Koolituste läbinud saavad EFQM-i tunnistuse ning nimi lisatakse osaleja nõusolekul EKÜ kodulehele ning EFQM-i andmebaasi http://www.shop.efqm.org/participants-database/.

Täpsemat infot EFQM mudeli kohta jagab Tiia Tammaru, EFQM sertifitseeritud koolitaja (EFQM Foundation Training, EFQM Certified Assessor Transformation (ECAT) Training). Saada oma soovid ja küsimused aadressile Tiia.Tammaru@eaq.ee.

Tutvu EFQM mudeli 2020. aasta peamiste muudatustega järgmise video vahendusel või EFQM kodulehel.