Privaatsustingimused

Privaatsustingimused2018-12-03T13:58:24+02:00

Antud veebilehe (edaspidi “Veebileht”) omanikuks ja andmete töötlejaks on MTÜ Eesti Kvaliteediühing (edaspidi “EKÜ”).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Sisestades kodulehe vastavate vormide kaudu oma isikuandmed, samuti edastades EKÜ-le oma isikuandmed liikme-või kliendilepingu sõlmimisel või eaq.ee domeeniga e-maili aadressile e-kirjaga, annab isik EKÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende kogumiseks ja kasutamiseks privaatsuspoliitika põhimõtete kohaselt.

Veebilehel on liikmeks astumise, taotluste ja uudiskirjade vorme, mille täitmisel tuleb sisestada kodulehe kasutaja isikuandmeid. Nende vormide täitmisel esitatakse EKÜ-le isikuandmeid, mida kasutab EKÜ ainult vastava vormiga seotud toimingu eesmärgil. Näiteks on EKÜ-l õigus kasutada oma liikmete isikuandmeid (mis on märgitud nende liikmeks astumise avaldusel), näiteks üldkoosoleku kokkukutsumise teadete jm olulise informatsiooni edastamiseks. EKÜ-l on õigus avaldada oma liikmete ees- ja perekonnanime oma Veebilehel.

Andmete säilitamine

Isikul on õigus nõuda oma andmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel. Isik saab oma vastavaid õigusi realiseerida, esitades EKÜ-le vastavasisulise avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Isikuandmete kaitse

EKÜ rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Küpsised

EKÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumise eesmärgil. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse kasutaja seadmesse veebilehe külastusel. Küpsiste kasutamise eesmärk on suurendada kodulehe kasutusmugavust ning anda veebilehe omaniku statistikat veebilehe kasutamise ja kasutajate kohta.

Veebilehe külastajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt https://www.aki.ee/et/kupsised.

Küsimused

Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust. Kontaktandmed on leitavad siit.