Liikmeks astumine

//Liikmeks astumine
Liikmeks astumine2018-12-07T13:55:32+00:00

Ühingu liikmeks olemine

Ühingu liikmeteks võivad olla kõik üksikisikud (individuaalliikmed) ja organisatsioonid (kollektiivliikmed), kes tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja, osalevad ühingu tegevuses, tasuvad liikmemaksu.

 • Ühingul on individuaal – ja kollektiivliikmed (Ühingu põhikiri p 4.1.).
 • Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme õigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist (Ühingu pőhikiri p 4.4.).
 • Ühingu liikmetele saadetakse arve liikmemaksu tasumiseks igal aastal jaanuaris, uutele liikmetele saadetakse koos arvega ka teatis juhatuse otsusest Ühingu liikmeks vastuvőtmise kohta.
 • Jooksval aastal tuleb liikmemaks tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Liikmemaksu õigeaegselt mittetasunud liikmetele saadetakse meeldetuletus aprillikuu jooksul.
 • Ühingu liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu 1,5 aasta jooksul, võidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata (Ühingu põhikiri p 4.7.2.).
 • Väljaarvatud liikmele teatatakse väljaarvamise otsusest viivitamatult kirjalikult (Ühingu põhikiri p 4.7.3.).
 • Juhul kui uued individuaalliikmed liituvad ühinguga jooksva aasta novembris vői detsembris, tasuvad nad liikmemaksu kalendriaasta lõpuni jäänud kuude arvu järgi.
 • Aasta liikmemaksu määr on kinnitatud 17.04.2012.a. üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 1/2012).

Miks on hea olla Eesti Kvaliteediühingu liige?

 • Kvaliteediühingul on oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendades oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku kaudu parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid
 • Eesti Kvaliteediühing võtab aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, tehes aktiivset koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste asjakohaste organisatsioonidega
 • Kvaliteediühing vahendab ja levitab oma koostöövõrgustiku kaudu liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedialasest informatsiooni, teadmust ja kontakte
 • Kvaliteediühing korraldab oma liikmetele ja kvaliteedihuvilistele huvitavaid (koolitus)üritusi aktuaalsetel kvaliteediteemadel, pakkudes liikmetele ka erinevaid hinnasoodustusi
 • Eesti Kvaliteediühingu liikmed veedavad sisukalt ja kasulikult aega meeldivas ja intelligentses seltskonnas mitmesugustel siseüritustel

Astu liikmeks

Eesti Kvaliteediühingu liikmeks astumiseks täitke palun allpoololev avaldus ja saatke see aadressile eaq@eaq.ee.
Laekunud avalduste arutelu ja liikmete vastuvõtt toimub igakuisel juhatuse koosolekul.

EKÜ individuaalliikme avaldus

EKÜ kollektiivliikme avaldus