//Torolf Paulshus
Torolf Paulshus2019-01-25T08:59:03+03:00

Project Description

Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni president

Oslos elav Torolf Paulshus on uut strateegiat arendava ja rakendava juhatuse esimees. Euroopa Kvaliteediroganisatsioonil on rikas ajalugu ja kultuur, olles 26 riikliku esindajaga ühenduse selgrooks. Paulshusi juhtida on Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni liikmete toodete ja ideede koondamine. Ta on koordineerinud My EOQ product house väljaarendamist ja tegelenud Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni tunnustuste jagamisega riiklikel tasanditel. Samuti on Paulshus Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni auhinnažürii liige.

Paulshus on viimased seitse aastat olnud Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni juhatuse liige, Norra Kvaliteedi- ja Riskijuhtimise Ühingu tegevdirektoriks aga juba 15 aastat. Eelkõige on ta tuntud just kvaliteedispetsialistina. Teda on auhinnatud Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni professionaalse kompetentsi tunnustusega, samuti on Paulshus juhtinud kahe Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni personali registreerimisüksuse loomist.

Ettekanne: Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni strateegiaprotsess ja peamised tähelepanekud

Euroopa Kvaliteediorganisatsioon annab suuna ja tegevuskava tulevikuks. Euroopa Kvaliteediorganisatsioon peab määrama ja teadma oma tuleviku mänguvälja. Olles ühendus, mis koondab 26 autonoomset riiklikku kvaliteediorganisatiooni, on strateegiaprotsessi puhul sihtideni jõudmiseks oluliseks nii kaasata, koordineerida kui integreerida.

Uue strateegia väärtusteks võimaldamine ja hõlbustamine nii liikmete kui ühiskonna jaoks nõuab  Kvaliteediorganisatsiooni tööplatvormi õigeagset ümbertöötamist ja uuendamist, seda nii funktsionaalselt kui strukturaalselt. Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni muutuste protsessi oluliseks osaks on digitaliseerimine.