//Paulo Alexandre Sampaio
Paulo Alexandre Sampaio2019-01-25T08:53:58+03:00

Project Description

Professor of Quality and Organizational Excellence at Minho University

Lõpetas Minho Ülikooli (Portugal) tööstusinseneri erialal (2002, 5-aastane õpe); Tööstusinseneri doktorikraad, Minho Ülikool, 2008.

Paulo on Minho Ülikooli Tootmise ja süsteemide osakonna dotsent; Minho Ülikooli ALGORITMI Uurimiskeskuse teadur; Massachussetsi Tehnoloogiainstituudi (MIT, USA) külalisõppejõud; Minho Ülikooli Inseneriteaduskonna asedekaan.  

(2010-…) Ameerika Kvaliteediühing (ASQ) Portugali riiklik nõunik; (2011-…) Quality and Organizational Excellence uurimisrühma koordinaator; (2011-…) Portugali Kvaliteediinstituudi kvaliteedijuhtimisele ja kvaliteeditagamisele suunatud tehnilise komisjoni liige; (2012-…) Ameerika Kvaliteediühingu mõjugrupi Influential Voices Group liige; (2013-…) ALGORITMI äritäiuslikkuse töörühma koordinaator; (2013-…) Minho Ülikooli Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteeditehnika magistriprogrammi juhatuse liige; (2013-…) Konsultatsiooniettevõtte Quality for Excellence kaasasutaja; (2013-…) Ameerika Kvaliteediühingu Feigenbaumi auhinnakomisjoni liige; (2013-…) Inseneriteaduskonna nõukogu liige (Minho Ülikool); (2014-…) Ameerika Kvaliteediühingu globaalse nõuandekomitee liige; (2015-…) Portugali Kvaliteediinstituudi sertifitseerimise foorumi liige; (2018-…) Ameerika Kvaliteediühingu juhatuse liige.

  1. aastal veetis Paulo vaba õppeaasta Massachusetsi Tehnikainstituudis (MIT).

Paulo esineb mitmetel rahvusvahelistel kvaliteedikonverentsidel ning on avaldanud ka mitmeid kvaliteedivaldkonnaga seotud publikatsioone (raamatud, artiklid riiklikes ja rahvusvahlistes ajakirjades). Paulo koordineerida on mitmed kvaliteedivaldkonna teadusprojektid, samuti juhendab ta erineval õppeastmel teadlasi (järeldoktorid, doktoriõppe üliõpilased, magistriõppe üliõpilased ja külalisteadurid).

Paulot on kolmel korral (2006, 2008 ja 2009) tunnustatud Ameerika Kvaliteediühingu (ASQ) kvaliteedi  maailmakonverentsi raames jagatava parima teadusartikli eest üliõpilaste kategoorias. 2008. aastal valiti tema doktoritöö Portugali Kvaliteediühingu poolt parimaks kvaliteediteemaliseks väitekirjaks. 2009. aastal  valiti Paulo Ameerika Kvaliteediühingu (ASQ) vanemliikmeks. 2011. aastal  tunnustati Paulot Euroopa Kvaliteedikongressil parima ettekande eest. Aastatel 2011 ja 2016 määrati Paulole Ameerika Kvaliteediühingu (ASQ) väljaande Quality Progress tunnustus “New Voices of Quality” ning 2012. aastal omistati talle Feigenbaumi medal (Ameerika Kvaliteediühingu poolt). Aastast 2014 on Paulo Rahvusvahelise Kvaliteediakadeemia akadeemikuks. 2015. aastal hinnati ta väljaande Total Quality Management and Excellence Journal (2010-2014) parimate arvustajate hulka.

Lisainformatsioon:       http://pessoais.dps.uminho.pt/paulosampaio/

https://pt.linkedin.com/in/paulo-sampaio-phd-3736349

Ettekanne: Kvaliteedispetsialisti profiil praegusel hetkel (mitte tulevikus

Oma kõnes tutvustan ülemaailmse uurimuse tulemusi, mille eesmärgiks on üritada määratleda 21. sajandi kvaliteedispetsialisti profiili, tuues seega välja valdkonna esindajate olulisemaid oskusi ja kompetentse.