//Kersti Lužkov
Kersti Lužkov2021-01-18T12:30:30+02:00

Project Description

Kersti Luzkov

Keskkonna- ja kvaliteedijuht, AS Estonian Cell

Ressursitõhusus ja innovatsioon AS Estonian Cell näitel

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aastal. Eestis praegu tegutsevatest ettevõtetest on Estonian Celli tehase 153 miljoni eurone välisinvesteering viimase kahe aastakümne suurim. Haavapuitmassi ostjateks on erinevad trüki- ja pehmepaberi ning kartongi ja erikasutusega paberi tootjad.

Estonian Cell panustab jätkuvalt vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse suunas, mille tõestuseks on Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadi ja Hõbetaseme kvaliteedimärgise pälvimine 2017. ja 2018. aastal ning Kuldtaseme saavutamine 2019. aastal.

Ettevõte on saanud  „Keskkonnasõbralik ettevõte 2014“ ja “ Keskkonnasõbalik Ettevõte 2019“ tiitlid oma järjepidevate ja innovaatiliste lahenduste eest ressursitõhususse.

Kersti Lužkov töötab Estonian Cellis keskkonna- ja kvaliteedijuhina alates tehase käivitamisest. Oma ettekandes tutvustab ta uusi ja põnevaid lahendusi, mille abil ettevõte on suutnud tõsta ressursitõhusust, taaskasutada jäätmeid ning toetada looduslikke süsteeme.

Home – AS Estonian Cell | a member of Heinzel Group