//Katrin Alujev
Katrin Alujev2019-12-12T09:17:18+02:00

Project Description

Elamise kergus

Katrin õppis esmalt olema kvaliteedijuht organisatsioonis ning alles seejärel õppis kvaliteeti juhtima ka enda elus. Õppis oma ellu tooma rohkem kergust ja voolavust. Oma presentatsioonis jagab ta enda kogemusi sellelt teekonnalt.   

Katrin Alujev on vabakutseline koolitaja ja holistiline terapeut. Enne seda töötas Katrin ligi 20 aastat personali- ja kvaliteedijuhina.  Koolitusi on Katrin läbi viinud juba aastast 2001, millest suur osa on olnud seotud nii töötajate juhtimise kui ka arenguvestlustega, viimastel aastatel on tema portfelli järjest rohkem lisandunud aga stressi ennetamise ning vaimse tervise koolitusi. Talle meeldib aidata inimestel leida seda päris mina ning inspireerida neil leidma võimalusi luua endale kergemat elu. Katrin jagab oma mõtteid elust ja oma kogemustest Facebooki lehel “Elamise kergus” ja 2018 aasta kevadel ilmus tema esimene samanimeline raamat.

The Lightness of Living

Katrin learnt first how to be a quality manager in an organization and only after that she learnt how to manage quality in her own life. She learnt to bring more lightness and flow into her life. In her speech she is going to share her experience on this journey.

Katrin Alujev is a freelance trainer and holistic therapeut. Before that she worked almost 20 years as a quality and HR manager. She has performed trainings since 2001, mostly related to people management, adding more emphasis to stress prevention and mental health topics into her training portfolio. She enjoys helping people to discover their real self and inspire them to look for opportunities to create a lighter life for themselves. Katrin is sharing her thoughts about life and her experience on a Facebook page ‘Elamise kergus’ (‘The Lightness of Living’) and her first book with the same name was published in 2018.