//Anu Virovere
Anu Virovere2021-01-18T12:30:37+02:00

Project Description

Anu Virovere

Psühholoog ja suhtlemistreener

Anu Virovere on psühholoog ja suhtlemistreener, töötanud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Estonian Business School’is ja TTÜ-s organisatsioonikäitumise, ärieetika, turunduskommunikatsiooni ja strateegilise eestvedamise õppejõuna. Lisaks sellele on ta viimase 25 aasta vältel tegelenud avaliku- ja erasektori organisatsioonide ning koolijuhtide ja õpetajate koolitamisega.

Anu kaitses 2015.a. doktorikraadi TTÜ majandusteaduskonnas (doktoritöö teema: Juhtimisväärtuste, teadmusjuhtimise ja konfliktijuhtimise roll organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks) magistrikraadi füüsikas Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning õppis teoreetilist füüsikat ja sotsiaalpsühholoogiat Tartu Ülikoolis. 1991. aastal omistati talle suhtlemistreeneri kvalifikatsioon. 2013-2014. aastal täiendas ta end Erickson College International (Kanada) lahenduskeskse coaching’u programmis The Art and Science of Coaching ja 2015. aastal Team Coaching.

Oma ettekandes arutleb Anu teemal, kuidas olla inimesena jätkusuutlik.