EST | ENG

FacebookLinkedIn

Walter Masingu auhind

Walter Masingu auhinna annab välja Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga iga kahe aasta järel. Viimati anti auhind välja 2017.aastal.

Walter Masing oli Eesti Kvaliteediühingu auliige ja toetaja, samuti Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ asutajaliige ja esimene president ning Saksa Kvaliteediühingu DGQ asutajaliige ja kauaaegne esimees. Tema teenete tunnustamiseks on auhind nimetatud „Walter Masingu auhinnaks”. Saksamaal antakse Walter Masingu auhinda välja alates 1982. aastast. Eestis väljaantava auhinna kriteeriumid tuginevad sarnastele põhimõtetele.
 

Walter Masingu auhinna eesmärgiks on ajendada Eesti Kvaliteediühingu liikmeid ja kõiki kvaliteedihuvilisi kvaliteedialaseid mõtteid ja ideid vahetama ning omandatud teadmisi laiemale üldsusele kättesaadavaks tegema. Selle auhinnaga tõstetakse esile isikuid, kelle uued ideed ja saavutused kvaliteedi alal on kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi tagamise seisukohast olulise tähtsusega.

Esitatud töid hinnatakse järgmiste põhikriteeriumite järgi:

  • töö originaalsus
  • töö tähtsus praktikas või teaduslikus uurimistöös kasutamiseks
  • teemakäsitlus
  • esitus ja vormistus.

Vaata ka Walter Masingu auhinna kriteeriumid kirjeldusi.

Walter Masingu auhinna annab välja Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga iga kahe aasta järel. Viimati anti auhind välja 2017.aastal.

Vaata kõiki võitjaid siit: http://eaq.ee/sisu/walter-masingu-auhinna-voitjad