EST | ENG

FacebookLinkedIn

Turismiettevõtete kvaliteediprogramm

Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogramm on kogum õpivõimalusi, mis aitab turismiettevõtjal alustada kvaliteedijuhtimisega oma ettevõttes.

Programmi eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise ja valiku laiendamise kaudu. Programm sobib eeskätt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning lähtub seisukohast, et iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma sihtgrupi, suudab õige juhtimisega klientide ootustele vastata või neid ületada.

Kvaliteedi arendamisele pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse diplomiga "Märk kindlast arengust". Tunnustus annab klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel järjepidevalt pingutama.

Programm on mõeldud turismiettevõttele, kes soovib:

 • tõsta klientide rahulolu
 • kaasata oma töötajaid ettevõtte tegevusse
 • hinnata enda tegevust ja seeläbi ettevõtte juhtimist paremaks muuta
 • võrrelda ennast teistega
 • saada ekspertide hinnang oma ettevõtte tegevusele
 • saada lisamõtteid, kuidas ja kuhu edasi liikuda

Mida kvaliteediprogramm endast kujutab?

Kvaliteediprogrammi raames toimub ettevõtjatele 6 koolitust, mille raames:

 • korraldab ettevõtte enesehindamise ja määratleb parendusvaldkonnad
 • koostab kvaliteediplaani vähemalt 2-3 valdkonna parenduste juurutamiseks ettevõttes
 • analüüsib kliendi teekonda oma ettevõttes ning leiab parendusvõimalused (nt kliendi tagasiside süsteemi loomine jms)
 • koolitab oma töötajaid kliendikesksuse põhimõtetes, aktiivse puhkuse puhul ka riskikäsitluses
 • tunnustuse saamiseks läbib ettevõte ka välishindamise

Kasu ettevõtjale

 • Eristumisvõimalus ja avalikkuse tähelepanu riikliku tunnustuse abil;
 • Kontaktid ja võimalused võrrelda oma ettevõtet teistega; 
 • Välishindajatelt erapooletu tagasiside ettevõtte toimimise kohta;
 • Vajalikud abinõud kKvaliteedijuhtimiseks ja õpivõimalused nende kasutamiseks;
 • Spetsialistide nõuanded kvaliteediprogrammi koolitustel ja ümarlaudadel.

Projekt toimus 2008-2010. Programmi rahastati Euroopa Sotsiaalfondist. Programmi eestvedajateks olid EAS turismiarenduskeskus ja Eesti Kvaliteediühing.

Koolitusmaterjalid

1. Kvaliteediprogrammi taotlus on siin
2. Enesehindamise koolitusmaterjal on siin
3. Kvaliteediplaani koolitusmaterjal on siin
4. Kliendi tagasisidesüsteemi koolitusmaterjal on siin
5. Kliendi teekonna analüüsi seminari koolitusmaterjal on siin
6. Võrdlusanalüüsi koolitusmaterjal on siin
7. Testkülastuse koolitusmaterjal on siin
8. Lõpparuande koostamise seminari koolitusmaterjal on siin
9. Assessorite meeskondade koolitusmaterjal on siin