EST | ENG

FacebookLinkedIn

Ühingu liikmeks olemine

Ühingu liikmeteks võivad olla kõik üksikisikud (individuaalliikmed) ja organisatsioonid (kollektiivliikmed), kes:

 • tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja,
 • osalevad ühingu tegevuses,
 • tasuvad liikmemaksu.
 1. Ühingul on individuaal - ja kollektiivliikmed (Ühingu põhikiri p 4.1.).
 2. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme õigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist (Ühingu pőhikiri p 4.4.).
 3. Ühingu liikmetele saadetakse arve liikmemaksu tasumiseks igal aastal jaanuaris, uutele liikmetele saadetakse koos arvega ka teatis juhatuse otsusest Ühingu liikmeks vastuvőtmise kohta.
 4. Jooksval aastal tuleb liikmemaks tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 5. Liikmemaksu õigeaegselt mittetasunud liikmetele saadetakse meeldetuletus aprillikuu jooksul.
 6. Ühingu liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu 1,5 aasta jooksul, võidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata (Ühingu põhikiri p 4.7.2.).
 7. Väljaarvatud liikmele teatatakse väljaarvamise otsusest viivitamatult kirjalikult (Ühingu põhikiri p 4.7.3.).
 8. Juhul kui uued individuaalliikmed liituvad ühinguga jooksva aasta novembris vői detsembris, tasuvad nad liikmemaksu kalendriaasta lõpuni jäänud kuude arvu järgi.
 9. Aasta liikmemaksu määr on kinnitatud 17.04.2012.a. üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 1/2012).