EST | ENG

FacebookLinkedIn

Teele Orgse (Eesti)

Kuidas ja kas kvaliteediliikumine on muutnud tervishoidu

Kokkuvõte: Kvaliteediliikumine tervishoius on kulgenud mitmeid erinevaid teid pidi - nii isevoolu kui järgides liikumisi industriaal- ja juhtimiskvaliteedis. Kuid endiselt on kogu maailmas, s.h. Eestis, suurema osa tervishoiuteenuseid saanute tulemuse hindamine vajaka - tegelikult on harva teada, kas saadud teenus oli siiski kvaliteetselt osutatud ja kas tulemus oli ootuspärane või eeldatav. Ettekandes tutvustatakse tervishoiuvaldkonnas toimunud kvaliteediliikumise arenguid nii maailmas kui Eestis ning lahatakse kuhu oleme maailmaga võrreldes Eestis nüüdseks jõudnud.

Esinejast: Teele Orgse on hariduselt arst, lisaks saanud kvaliteedijuhi pädevustunnistuse ning kaitsenud tervishoiupoliitilise magistritöö Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas. Ülikooli ajal esindas Teele Orgse arstiüliõpilasi mitmetes esinduskogudes Eestis kui oli ka Rahvusvahelise Arstiüliõpilaste Selside Föderatsiooni juhatuse liige. Peale ülikooli lõpetamist on Teele Orgse töötanud sotsiaalministeeriumi juures asunud Eesti Tervishoiuprojekt 2015 kvaliteedipoliitika projektijuhina, tervishoiuspetsialistina kvaliteedi alal Eesti Haigekassas ja hiljem 7 aastat Pärnu Haigla kvaliteedijuhina ning esindanud Eesti Haiglate Liitu Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsioonis (HOPE). Samaaegselt on ta kogu aeg töötanud valvearstina nii Eestis kui Soomes. Ta on osalenud mitmetes üle-Eestilistes tervishoiuprojektides. Hetkel on tema peamiseks uurimisvaldkonnaks patsiendi ohutus kui üks tervishoiu kvaliteedi valdkonna eriala.