EST | ENG

FacebookLinkedIn

Taotluse esitamine - 14.novembriks 2018

ESITATAVAD DOKUMENDID

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumentidest tuleb koostada üks digitaalselt allkirjastatud konteiner, mis sisaldab järgmisi dokumente:
1)     eestikeelne CV-vorm (Kutse andmise kord, Lisa 2), kindlasti lisada taotletav tase
2)     koopia haridustaset tõendavast dokumendist;
3)     koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
4)     õpi- või töömapp (koostamise juhendid asuvad allpool);
5)     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
 

Õpimapi koostamise juhend
Töömapi koostamise juhend

Õpi- ja töömapi koostamisel soovitame kogemuste ja saavutuste all välja tuua konkreetsed näited. Lisaks soovitame olulisemate läbitud koolituste kohta lisada sisu kirjeldus, maht ja tunnistus.

Digiallkirjastatud, ühes konteineris dokumendid tuleb saata e-posti aadressile kutse@eaq.ee

___________________________________________________________________________________

KUTSEEKSAMI TASU

Kutseeksam -  250 €
Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel – 175 €

Eesti Kvaliteediühingu liikmele kehtib soodustus 10%:
Kutseeksam – 225 €
Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel – 157,50 €

 

OLULINE! Kui taotlusdokumendid ei vasta nõuetele ja täiendusteks antud tähtaja (7 tööpäeva) jooksul puudusi ei kõrvaldata, siis kutseeksami tasu ei tagastata.

Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole:
EE871010002019518005 (AS SEB Pank, kood 401)
Selgitusse tuleb kirjutada KUTSEEKSAM ning lisage eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.

 

Hindade kohta leiab lisainfot Kutsekoja internetilehelt aadressilt: 
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547312/hinnad