EST | ENG

FacebookLinkedIn

Täiendkoolituste kvaliteeditagamise juhend

„Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute
täienduskoolitusasutustele“ on valminud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Haridus-ja Teadusministeeriumi (HTM) rahastatava programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ (1.1.0601.09-0003) raames. Kogumikku on koondatud täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamisel tuntumad ja enimkasutatavad mudelid ja meetodid ning parimate praktiliste rakenduste kirjeldused. Kogumik on mõeldud kõigile täiskasvanute täienduskoolitusega tegelevatele organisatsioonidele ja inimestele, kes kas tellivad või viivad läbi täienduskoolitusi.

Link materjalile on allpool.