EST | ENG

FacebookLinkedIn

Olev Saks

23.10.1930 - 05.04.2017

Füüsik ja metroloog, filosoofiadoktor füüsika alal (1991). Aastast 1992 Eesti Kvaliteediühingu liige, aastast 1999 EKÜ Lõuna-Eesti sektsiooni juhatuse liige ja aastast 2001 ühingu auliige. Oli aastal 2002 ka EKÜ juhatuse liige.

Lõpetas 1954. a Tartu Riikliku Ülikooli. Täiendanud end Moskva (1956. ja 1969. a) ja Lenin­gradi ülikoolis (1979. a) ning mitu korda Men­delejevi nimelises metroloogia TUI-s. Olnud aastail 1954 –1996 Tartu Ülikooli õppejõud ja teadur ning aastast 1996 metroloogialaboratooriumi juhataja. Rajas 1967. aastal TÜ elektromeetrialabori, oli 1995. aastani selle juhataja ja teaduslik juhendaja. Aastast 2001 TÜ katsekoja pea-metroloog, käesoleval ajal ka katsekoja kvaliteedijuht. Aastatel 1992–1999 EV Standardiameti alalise metroloogiakomisjoni liige ja aastast 2000 Eesti Akrediteerimiskeskuse Nõukoja liige.

On läbi viinud uurimisi elektromeetria ja metroloogia alal. Avastanud (koos J. Hämmaloviga) voolufunktsioonid gaasdielektrikuga konden­saatoris, tõestanud katseliselt 10–19 A suurusjärgus alalisvoolu mõõtmise võimalikkust atmosfäärirõhul. On mitme tööstusliku seeriatoote (elektromeeter, vibromuundi, vooluetalon) autoreid. Saanud 1967. aastal Eesti riikliku teaduspreemia õhuelektri uurijate teaduskollektiivi liikmena.

Olnud 1957–1990. aastatel Tartu Akadeemilise meeskoori laulja ja solist, aastast 1991 laulnud Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu meeskooris.