EST | ENG

FacebookLinkedIn

Miks on hea olla Eesti Kvaliteediühingu liige?

 

• Kvaliteediühingul on oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendades oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku kaudu parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid;
 
• Eesti Kvaliteediühing võtab aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, tehes aktiivset koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste asjakohaste organisatsioonidega;
 
• Kvaliteediühing vahendab ja levitab oma koostöövõrgustiku kaudu liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedialasest informatsiooni, teadmust ja kontakte;
 
• Kvaliteediühing korraldab oma liikmetele ja kvaliteedihuvilistele huvitavaid (koolitus)üritusi aktuaalsetel kvaliteediteemadel, pakkudes liikmetele ka erinevaid hinnasoodustusi;
 
• Eesti Kvaliteediühingu liikmed veedavad sisukalt ja kasulikult aega meeldivas ja intelligentses seltskonnas mitmesugustel siseüritustel.