EST | ENG

FacebookLinkedIn

Mikhail D. Probirsky, Vodokanal St.Petersburg (Venemaa)

Juhtimissüsteemi arendamine kandes vastutust jätkusuutliku tuleviku eest

 

Kokkuvõte: Puhta joogivee tootmine ei ole Vodokanali ainus eesmärk. Lisaks sellele pöörab Vodokanal palju tähelepanu puhta Läänemere kaitsele. Viimaste aastate jooksul on Vodokanal rakendanud laiaulatuslikku keskkonnakaitse programmi — Neeva jõe töötlemata heitvete sulgemise programm. Enne 1978. aastat ei töödeldud endises Leningradis reovett. Kogu reovesi, mis tuli tööstustest, elumajadest, haiglatest ja teistest asutustest juhiti otse Neeva jõkke ja teistesse vooluveekogudesse. Täna töötleb Vodokanal 94% reoveest ning aastaks 2015 on eesmärgiks jõuda 98%ni.

Esinejast: Mikhail Probirsky on  Vodokanal St. Peterburgi Reoveepuhastusjaama direktor alates 2008. aastast. Tal on üle 35 aasta operatiiv- ja strateegilise juhtimise kogemust Vodokanal St. Petersburgis. 2011. aastal jõudis Vodokanal St. Petersburg EFQM Excellence Awardi finalistide hulka.

Konverentsi programm