EST | ENG

FacebookLinkedIn

Martine Vanremoortele, new shoes today (Belgia)

Visuaalne ideekogumine

Kokkuvõte: Läänemere Juhtimiskonverentsil 2012 saad oma silmaga näha, kuidas põnevalt ja väga lihtsate vahenditega inimesi ja sündmusi jäädvustatakse. Martine Vanremoortele Belgiast pakub kogu konverentsi vältel visuaalselt haaravat nn joonistamise vaatemängu. Metoodikana kasutab ta graphic recording'ut ehk Visuaalset ideekogumist. Samaaegselt ettekannetega joonistab Martine kuuldu-nähtu üles – nö visualiseerib toimuvat, kasutades kuulamist, loogikat, seoste loomist, analüüsi ja loovat mõtlemist. Eestis on see väga atraktiivne metoodika veel vähetuntud ent mujal maalmas loovmeetodina kasutusel.

Visuaalne ideekogumine on ainulaadne joonistamise viis, kus mõtteid, ideed, sündmused ja inimesed jäädvustatakse piltidena reaalajas suurele tahvlile. Piltide ja tekstide kasutamine võimaldab osalejatel näha selgeid seoseid ja nendest kooruvaid uusi võimalusi. Martine eesmärk on inspireerida inimesi koostööle, toetada ja õhutada loovat mõtlemist, innustada eesmärkide saavutamist. Tema töövahenditeks on erineva suurusega markerid, palju paberit, joonistustahvlid ja mõned tehnilised vidinad, mis tal samuti vajadusel käepärast on.

Esinejast: Martine Vanremoortele on õppinud kommunikatsiooni ja turundust. Pärast enam kui 15 aastast töökogemust õpitud valdkonnas lisandus tema karjääri kvaliteedijuhtimine ning mõni aeg hiljem ka juhendamine (coaching) ja loova mõtlemise metoodikad. Martine on leidnud unikaalse viisi ühendada oma juhtimiskogemus, loov mõtlemine ning armastus joonistamise ja värvide vastu. Tema koostööpartneriteks on olnud Philips, Astra Zeneca, Euroopa Komisjon jt.

Konverentsi programm