EST | ENG

FacebookLinkedIn

Liikmemaks

(Kinnitatud üldkoosolekul 23.04.2015)

Individuaalliikmed

 • őpilased ja pensionärid 15 eurot aastas
 • tavaliikmed 40 eurot aastas

 

Kollektiivliikmed

 •  őppeasutused 195 eurot aastas
 •  organisatsioonid:
  • kuni 5 töötajat - 110 eurot aastas
  • 6-50 töötajat  - 265 eurot aastas
  • 51-250 töötajat - 545 eurot aastas
  • 251-1000 töötajat  -  875 eurot aastas
  • üle 1000 töötaja - 1250 eurot aastas

 

* Liikmemaksuga seotud andmete (kontaktandmed , töötajate arv jms.) muudatustest palume teatada e-meilile info@eaq.ee hiljemalt 31.jaanuariks. Hiljem teatatud info saab olema aluseks järgmise kalendriaasta liikmemaksu arvestusel. Väljastatud arve kuulub tasumisele Ühingule viimati edastatud töötajate arvu alusel.
* Liikme õigused jõustuvad peale liikmemaksu laekumist Eesti Kvaliteediühingu kontole.